Celkem: 917 ..54 55 56 57 58 59 60 61 62

Vyšší soudní poplatky mají i výchovnou funkci

Zákony  |  1. září 2011

Ekonomické a společenské změny v posledních deseti letech, nárůst souzených případů a jejich složitost a zvýšené náklady na provoz soudů. To jsou hlavní důvody nutnosti upravit stávající výši soudních poplatků. Novela zákona o soudních poplatcích, účinná od 1. září 2011, si současně klade za cíl posílit regulační a preventivní funkci soudních poplatků a bránit tak podávání šikanózních, účelových a zbytečných žalob.

Zrovnoprávnění znaleckých posudků v soudním řízení

Zákony  |  1. září 2011

Ačkoli se nová úprava znaleckých posudků objevila jako nenápadný „přílepek“ novely zákona o soudních poplatcích, má dalekosáhlé praktické důsledky. Od 1. září 2011 může mít totiž znalecký posudek předložený účastníkem řízení stejnou váhu jako posudek vypracovaný znalcem ustanoveným soudem. Dosud měl povahu „pouhého“ listinného důkazu, který soud nemusel brát v úvahu.

Jednat s péčí řádného hospodáře může znamenat i „odepsat“ pohledávku

Firmy, Rozhodnutí  |  31. srpen 2011

Nevymáhat neuhrazenou pohledávku nemusí být samo o sobě porušením povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře. Je totiž třeba zejména posoudit úspěšnost zvoleného postupu a reálnost (alespoň částečného) vymožení pohledávky. Zda jednatel bude pohledávky společnosti vymáhat, je na jeho úvaze v rámci podnikatelského úsudku, která musí zohlednit všechny okolnosti.

Bribery Act 2010 na správnou míru

Firmy, Zákony  |  29. srpen 2011

Mají se čeští podnikatelé bát nového britského protikorupčního zákona? Jsou-li poctiví, samozřejmě nemusí. Nejsou-li a neexistuje-li u nich podstatné napojení na Británii, pak bohužel také moc ne. Ledaže budou natolik pošetilí, aby se pokusili podplatit někoho přímo tam.

DPH u soukromé spotřeby jako daňový náklad

Firmy, Daně  |  8. srpen 2011

Daň z přidané hodnoty, kterou zaměstnavatel odvede z titulu využívání motorového vozidla zaměstnancem pro soukromé účely, je za určitých podmínek daňově uznatelným výdajem. Potvrdilo to Generální finanční ředitelství na základě jednání Koordinačního výboru Ministerstva financí a Komory daňových poradců ČR.

Snížit DPH lze i u starších pohledávek za dlužníky v insolvenci

Daně, Zákony  |  3. srpen 2011

Prvního dubna letošního roku nabyla účinnosti novela zákona o DPH, která přinesla nejrozsáhlejší a nejvýznamnější změny od vstupu České republiky do Evropské unie. Mimo jiné nově zavedla opravu výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení. Generální finanční ředitelství nyní vydalo informaci k aplikaci tohoto ustanovení.

Rozhovor: Cestující teď budou moct chtít kompenzaci převyšující cenu letenek a vzniklou škodu

Firmy  |  29. červenec 2011

Má-li vaše letadlo zpoždění více než tři hodiny, dopady pro leteckou společnost budou stejné, jako by byl let úplně zrušen. Tak to alespoň vidí Soudní dvůr EU, který svým rozhodnutím v jednom sporném případě vyvolal velkou nevoli leteckých společností. Ty se nyní snaží rozhodnutí zvrátit. Pokud se jim to nepodaří, budou totiž muset cestujícím, které nechají čekat přes tři hodiny, začít platit kompenzace až do výše 600 eur (přibližně 14 tisíc korun). „Nevidím žádný důvod k tomu, aby cestující dostávali extra peníze za to, že se je snaží letecká společnost přepravit bezpečně, a nabere kvůli tomu určité zpoždění,“ říká odborník na letecké právo Jiří Horník v rozhovoru pro Hospodářské noviny. Vztah je podle něj potřeba nastavit vyrovnaně.

Přechodné období pro starší vertikální dohody již uplynulo

Firmy  |  27. červenec 2011

Na vertikální dohody mezi soutěžiteli, které potenciálně omezují soutěž a byly uzavřeny před 1. červnem 2010, se aplikuje nová bloková výjimka. Týká se dohod mezi výrobcem a distributorem, maloobchodníkem a velkoobchodníkem, franchisorem a franchisantem. Platí bez ohledu na právní formu podnikatele, tedy i pro podnikatele fyzické osoby. Letošním posledním květnem přitom skončilo přechodné období, v němž bylo třeba dohody podle nových pravidel upravit.

Pokora

Firmy, Rozhodnutí  |  22. červenec 2011

Když klient nadává na špatné zákony, říkám, že jde o věc mnohem obecnější. Problém vidím v tom, že jsme během dvou totalit zapomněli, co vlastně právo je, a to hlavně ve dvou směrech. Za prvé si neuvědomujeme, že zákon nemůže být tak jasnozřivý, aby dokázal na všechny situace pamatovat konkrétně. Dobrému právníkovi nestačí znát paragrafy, ale musí si uvědomovat principy, na kterých zákon stojí, a nedokonalé paragrafy podle nich vykládat a používat na situace, na které zákon nepamatoval.

Kdo je skutečným vlastníkem příjmů

Daně  |  18. červenec 2011

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj zveřejnila diskuzní materiál, jehož záměrem je vymezit přesnou definici skutečného vlastníka příjmu. Splnění podmínek této definice je zásadní pro přiznání výhod (nižší daňové sazby) plynoucích z příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění, a to především u dividendových či úrokových příjmů a licenčních poplatků.

Novela zákona o kolektivním investování nabyla účinnosti

Zákony, Finance a trhy  |  18. červenec 2011

Dne 15. července 2011 nabyla účinnosti novela zákona o kolektivním investování. Významné změny představuje nová úprava přeshraniční přeměny standardních fondů, zavedení struktury master-feeder fondů či zpřesnění úpravy pasu investiční společnosti.

Malá důchodová reforma v ohrožení

Daně  |  13. červenec 2011

Prezident republiky nepodepsal tzv. malou důchodovou reformu, která by měla od října 2011 měnit redukční hranice pro výpočet důchodů a prodlužuje věk pro odchod do starobního důchodu. O návrhu tohoto zákona bude znovu hlasovat Poslanecká sněmovna. Pokud setrvá na vráceném zákonu nadpoloviční většinou všech poslanců, zákon začne i přes nesouhlas prezidenta platit.

Registrovat se k daním je nově možné i elektronicky

Firmy, Daně  |  4. červenec 2011

Splnění daňové povinnosti je opět o něco komfortnější. Generální finanční ředitelství nově umožňuje podat další přihlášky k registraci elektronicky. Jde o přihlášku k registraci pro fyzické i právnické osoby, k registraci plátcovy pokladny a přihlášku k registraci k DPH.

Změny ve zdanění zpevněné plochy pozemku

Daně, Zákony  |  4. červenec 2011

Novela zákona o dani z nemovitostí odstraňuje dosavadní nejasnosti při zdaňování tzv. zpevněných ploch pozemků. Zpevněnou plochou pozemku je pozemek (nebo jeho část) druhu „ostatní plocha“ nebo „zastavěná plocha a nádvoří“, jehož povrch je zpevněn stavbou bez svislé nosné konstrukce. Tyto zpevněné plochy budou nadále zdaňovány pouze daní z pozemků.

Zbraň proti zneužití zkráceného stavebního řízení

Rozhodnutí  |  22. červen 2011

Autorizovaný inspektor měl odlehčit přetíženým stavebním úřadům. Namísto toho stavebníci jeho razítko často zneužívali, aby se snadno zbavili těch, kdo se postavili proti stavbě. Lze institutu zkráceného stavebního řízení vůbec efektivně využít? Mohou se v něm osoby dotčené stavbou bránit případnému krácení svých práv? Díky letošnímu rozhodnutí Městského soudu v Praze mohou.

Naše newslettery

Názory

Tomáš Sequens 17
Tomáš Sequens

Notifikace vyřízena, zapomeňte…(?)

27. únor 2017

Před koncem roku 2016 se vyjednávacímu týmu Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) pod vedením paní náměstkyně Lenky Kovačovské podařil vskutku husarský kousek – takřka na poslední chvíli bylo vydáno stanovisko Evropské komise (EK), kterým byla za kompatibilní s právními předpisy EU označena a shledána veřejná podpora výroby elektřiny z OZE (obnovitelných zdrojů energie) realizovaná v energetických zdrojích uvedených do provozu mezi lety 2006 - 2012. Na české energetické scéně zavládlo nadšení. „Výplata podpory obnovitelným zdrojům v České republice je v souladu s českou i evropskou legislativou a výplatě ani výběru peněz nic nebrání“, nechal se v této souvislosti slyšet ministr průmyslu a obchodu. Je však otázkou, zda je takové nadšení na místě…

Tomáš Sequens 17
Tomáš Sequens

Tak trochu bezplatné povolenky: Sága pokračuje

5. březen 2015
×