Celkem: 918 ..54 55 56 57 58 59 60 61 62

Zbraň proti zneužití zkráceného stavebního řízení

Rozhodnutí  |  22. červen 2011

Autorizovaný inspektor měl odlehčit přetíženým stavebním úřadům. Namísto toho stavebníci jeho razítko často zneužívali, aby se snadno zbavili těch, kdo se postavili proti stavbě. Lze institutu zkráceného stavebního řízení vůbec efektivně využít? Mohou se v něm osoby dotčené stavbou bránit případnému krácení svých práv? Díky letošnímu rozhodnutí Městského soudu v Praze mohou.

Evropská komise žaluje ČR kvůli DPH

Daně  |  15. červen 2011

Evropská komise podala u Evropského soudního dvora žalobu na Českou republiku ve věci porušení Směrnice o DPH. ČR se údajně provinila tím, že umožňuje, aby se členem skupiny pro účely DPH stala také osoba nepovinná k dani.

Vstříc přeshraničním fúzím a přeměnám

Zákony  |  13. červen 2011

Novela zákona o přeměnách, kterou v současnosti projednává Poslanecká sněmovna, by měla výrazně usnadnit přeshraniční fúze a přeměny. Sjednocuje českou úpravu s evropským právem, zjednodušuje informační povinnosti společností, definuje rozhodné okamžiky v procesu přeměny a posiluje práva společníků a věřitelů.

Nemravnost

Firmy  |  8. červen 2011

Aleš Hušák chce odjet na Menorku pěstovat na svých 80 ha půdy víno a melouny. Podle médií bral dle smlouvy, kterou soud nejspíše označí za neplatnou kvůli souběhu funkcí, nejen milionový měsíční příjem, ale každoročně také dva platy navíc, podíl na zisku, příjem člena představenstva, odměny a nezúčtovatelný reprefond.

Vytěsnění menšinových akcionářů: Spraví špatný předpis dobrý dohled?

Rozhodnutí  |  23. květen 2011

První senát Ústavního soudu ve svém nálezu z března tohoto roku (I. ÚS 1768/09) mimo jiné vyslovil názor, že právní úpravu vytěsnění minoritních akcionářů (tzv. squeeze-out) platnou v období od června do října 2005 je nutné považovat za ústavně nekonformní, protože „absence dohledu ČNB neumožňovala náležitou ochranu stěžovatelových základních práv“. Toto rozhodnutí vyvolalo značný rozruch. Je totiž zřejmě v rozporu s předchozím a zřejmě i následným rozhodováním Ústavního soudu v obdobných věcech.

Jak účtovat dohadné položky na odměny zaměstnanců

Daně, Rozhodnutí  |  16. květen 2011

Náklady na roční odměny zaměstnanců se mají uplatnit jako daňově uznatelný náklad až ve zdaňovacím období, ve kterém je odměna zaměstnancům přiznána a vznikl na ni právní nárok. V březnu o tom rozhodl Nejvyšší správní soud.

DPH: Opravy u poskytování skont a bonusů jsou povinné

Daně  |  11. květen 2011

Od 1. dubna 2011, kdy nabyla účinnosti novela zákona o DPH, je při poskytování skont a bonusů ve vazbě na již uskutečněné zdanitelné plnění nově nutné provést opravu základu a výše daně. Povinnost provést opravu se vztahuje na dodavatele i odběratele.

Rozhovor: Schovávání za vlastní neschopnost už šéfům neprojde

Firmy, Zákony  |  15. duben 2011

V souvislosti s připravovanou rekodifikací soukromého práva a zákonem o obchodních korporacích dozná právo obchodních společností největších změn v celé historii Česka. Změna však může dopadnout velice špatně, nebudou-li dokončeny navazující zákony, jak v rozhovoru pro Hospodářské noviny upozornil Jan Dědič, partner Kocián Šolc Balaštík a zároveň jeden z autorů chystaného zákona.

Daňové doklady k DPH lze poslat i naskenované e-mailem

Daně  |  4. duben 2011

Podle stanoviska Generálního finančního ředitelství je naskenovaný a elektronicky odeslaný daňový doklad považován za řádně doručený. Musí být však zachována pravost původu dokladu, úplnost jejího obsahu a čitelnost. Pokud tak správci daně shledají u odběratele a dodavatele shodnost příslušných daňových dokladů, neměli by zpochybňovat způsob jejich doručení e-mailem.

Likvidátor nesmí likvidovanou společnost vystavit zbytečnému soudnímu sporu

Firmy  |  30. březen 2011

Likvidátor společnosti musí jednat s péčí řádného hospodáře. Pokud odmítne uznat zjevně důvodnou pohledávku věřitele, a vystaví tím společnost případnému soudnímu sporu o její vymožení, tuto svou povinnost poruší. Rozhodl o tom Nejvyšší soud ČR loni v listopadu. Toto rozhodnutí ale vyvolává několik otázek. Například, kdy je pohledávka důvodná? Lze toto rozhodnutí aplikovat i na členy představenstva nebo jednatele firem?

Rozhovor: Není dobré mít na všechno zákon

Firmy  |  25. březen 2011

Partnerka advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík Dagmar Dubecká v rozhovoru pro magazín Právo & Byznys hovoří o českém právním prostředí, aplikaci práva, tvorbě zákonů a prolínání české legislativy s evropskou. Zastává se rekodifikace soukromého práva, na kterou se ozývají i negativní reakce. Mluví také o své hlavní doméně, v níž u nás patří k naprosté špičce – o fúzích a akvizicích. Popírá, že tyto transakce lze dělat přes kopírák. Vysvětluje, že ačkoli jeden člověk nemůže umět všechny právní specializace, musí mít „žárovky“, které ho upozorní na možný zdroj problémů. Ten pak přenese na své kolegy – specialisty.

Co přinese zákon o korporacích

Firmy, Zákony  |  7. březen 2011

Jakých důležitých změn dozná právo obchodních společností v souvislosti s připravovanou rekodifikací soukromého práva? Na co se mají akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným a družstva připravit? To v článku shrnuje člen rekodifikační komise pro zákon o obchodních korporacích Jan Dědič.

Rekodifikace soukromého práva finišuje

Firmy, Zákony  |  9. únor 2011

Nový občanský zákoník, nový zákon o obchodních společnostech a družstvech a nový zákon o mezinárodním právu soukromém představuje základ tzv. „rekodifikace soukromého práva“. Zrušen má být nejen stávající občanský zákoník, ale též obchodní zákoník, což by mělo mimo jiné vést k odstranění dvojí úpravy téhož. Dnes totiž například kupní smlouvu upravuje s určitými odlišnostmi občanský i obchodní zákoník.

Zákaz souběhu funkcí: chvályhodný motiv, špatné řešení

Firmy, Rozhodnutí  |  7. únor 2011

Stalo se teď trochu módou kritizovat Nejvyšší správní soud za rozhodnutí, jak se zakázaný souběh funkce jednatele s pracovním poměrem řídícího pracovníka projevuje v oblasti nemocenského pojištění. Nejvyšší správní soud přitom neučinil nic víc, než že pojmenoval jeden z logických důsledků mnohaleté rozhodovací praxe Nejvyššího soudu, která takovému souběhu u všech „statutárů“ brání.

Kdo se bojí úpravy soukromého práva?

Firmy, Zákony  |  26. leden 2011

Zájmem podnikatelů by mělo být co nejrychlejší přijetí nových kodexů

Naše newslettery

Názory

Tomáš Sequens 17
Tomáš Sequens

Notifikace vyřízena, zapomeňte…(?)

27. únor 2017

Před koncem roku 2016 se vyjednávacímu týmu Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) pod vedením paní náměstkyně Lenky Kovačovské podařil vskutku husarský kousek – takřka na poslední chvíli bylo vydáno stanovisko Evropské komise (EK), kterým byla za kompatibilní s právními předpisy EU označena a shledána veřejná podpora výroby elektřiny z OZE (obnovitelných zdrojů energie) realizovaná v energetických zdrojích uvedených do provozu mezi lety 2006 - 2012. Na české energetické scéně zavládlo nadšení. „Výplata podpory obnovitelným zdrojům v České republice je v souladu s českou i evropskou legislativou a výplatě ani výběru peněz nic nebrání“, nechal se v této souvislosti slyšet ministr průmyslu a obchodu. Je však otázkou, zda je takové nadšení na místě…

Tomáš Sequens 17
Tomáš Sequens

Tak trochu bezplatné povolenky: Sága pokračuje

5. březen 2015
×