Celkem: 906 ..53 54 55 56 57 58 59 60 61 

Rekodifikace soukromého práva finišuje

Firmy, Zákony  |  9. únor 2011

Nový občanský zákoník, nový zákon o obchodních společnostech a družstvech a nový zákon o mezinárodním právu soukromém představuje základ tzv. „rekodifikace soukromého práva“. Zrušen má být nejen stávající občanský zákoník, ale též obchodní zákoník, což by mělo mimo jiné vést k odstranění dvojí úpravy téhož. Dnes totiž například kupní smlouvu upravuje s určitými odlišnostmi občanský i obchodní zákoník.

Zákaz souběhu funkcí: chvályhodný motiv, špatné řešení

Firmy, Rozhodnutí  |  7. únor 2011

Stalo se teď trochu módou kritizovat Nejvyšší správní soud za rozhodnutí, jak se zakázaný souběh funkce jednatele s pracovním poměrem řídícího pracovníka projevuje v oblasti nemocenského pojištění. Nejvyšší správní soud přitom neučinil nic víc, než že pojmenoval jeden z logických důsledků mnohaleté rozhodovací praxe Nejvyššího soudu, která takovému souběhu u všech „statutárů“ brání.

Kdo se bojí úpravy soukromého práva?

Firmy, Zákony  |  26. leden 2011

Zájmem podnikatelů by mělo být co nejrychlejší přijetí nových kodexů

Může český zákonodárce určovat zahraničním právnickým osobám, kdo je oprávněn přijmout rozhodnutí v působnosti valné hromady české společnosti?

Firmy, Rozhodnutí  |  10. leden 2011

Dosud se mělo za to, že jediný společník vykonává působnost valné hromady české kapitálové obchodní společnosti prostřednictvím právních úkonů. Tuto domněnku ale vyvrátila dvě usnesení Nejvyššího soudu. Podle nich nejde o jednání společnosti ve vztahu ke třetím osobám. Proto se nejedná ani o právní úkon, a tudíž jej musí činit představenstvo společnosti. Co znamená aplikace tohoto právního názoru na společníky, kteří jsou zahraničními osobami?

Autobusové zastávky versus těžba ropy

Firmy  |  10. leden 2011

Co se změnilo od 1. ledna 2011

Zákony  |  3. leden 2011

Začátkem roku 2011 nabylo účinnosti množství nových předpisů. V následujícím přehledu najdete přehled těch nejdůležitějších z oblasti daní, účetnictví, finančních institucí, finančních trhů, veřejných zakázek, fotovoltaiky, obecně prospěšných společností, půjček, stavebního spoření, zaměstnanců, státních zaměstnanců, cizinců, cestovních dokladů a vývozců a dovozců. Pro snazší orientaci je připojen stručný vysvětlující komentář.

Naše newslettery

Názory

Tomáš Sequens 17
Tomáš Sequens

Notifikace vyřízena, zapomeňte…(?)

27. únor 2017

Před koncem roku 2016 se vyjednávacímu týmu Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) pod vedením paní náměstkyně Lenky Kovačovské podařil vskutku husarský kousek – takřka na poslední chvíli bylo vydáno stanovisko Evropské komise (EK), kterým byla za kompatibilní s právními předpisy EU označena a shledána veřejná podpora výroby elektřiny z OZE (obnovitelných zdrojů energie) realizovaná v energetických zdrojích uvedených do provozu mezi lety 2006 - 2012. Na české energetické scéně zavládlo nadšení. „Výplata podpory obnovitelným zdrojům v České republice je v souladu s českou i evropskou legislativou a výplatě ani výběru peněz nic nebrání“, nechal se v této souvislosti slyšet ministr průmyslu a obchodu. Je však otázkou, zda je takové nadšení na místě…

Tomáš Sequens 17
Tomáš Sequens

Tak trochu bezplatné povolenky: Sága pokračuje

5. březen 2015
×