Celkem: 942 ..55 56 57 58 59 60 61 62 63

Snížit DPH lze i u starších pohledávek za dlužníky v insolvenci

Daně, Zákony  |  3. srpen 2011

Prvního dubna letošního roku nabyla účinnosti novela zákona o DPH, která přinesla nejrozsáhlejší a nejvýznamnější změny od vstupu České republiky do Evropské unie. Mimo jiné nově zavedla opravu výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení. Generální finanční ředitelství nyní vydalo informaci k aplikaci tohoto ustanovení.

Rozhovor: Cestující teď budou moct chtít kompenzaci převyšující cenu letenek a vzniklou škodu

Firmy  |  29. červenec 2011

Má-li vaše letadlo zpoždění více než tři hodiny, dopady pro leteckou společnost budou stejné, jako by byl let úplně zrušen. Tak to alespoň vidí Soudní dvůr EU, který svým rozhodnutím v jednom sporném případě vyvolal velkou nevoli leteckých společností. Ty se nyní snaží rozhodnutí zvrátit. Pokud se jim to nepodaří, budou totiž muset cestujícím, které nechají čekat přes tři hodiny, začít platit kompenzace až do výše 600 eur (přibližně 14 tisíc korun). „Nevidím žádný důvod k tomu, aby cestující dostávali extra peníze za to, že se je snaží letecká společnost přepravit bezpečně, a nabere kvůli tomu určité zpoždění,“ říká odborník na letecké právo Jiří Horník v rozhovoru pro Hospodářské noviny. Vztah je podle něj potřeba nastavit vyrovnaně.

Přechodné období pro starší vertikální dohody již uplynulo

Firmy  |  27. červenec 2011

Na vertikální dohody mezi soutěžiteli, které potenciálně omezují soutěž a byly uzavřeny před 1. červnem 2010, se aplikuje nová bloková výjimka. Týká se dohod mezi výrobcem a distributorem, maloobchodníkem a velkoobchodníkem, franchisorem a franchisantem. Platí bez ohledu na právní formu podnikatele, tedy i pro podnikatele fyzické osoby. Letošním posledním květnem přitom skončilo přechodné období, v němž bylo třeba dohody podle nových pravidel upravit.

Pokora

Firmy, Rozhodnutí  |  22. červenec 2011

Když klient nadává na špatné zákony, říkám, že jde o věc mnohem obecnější. Problém vidím v tom, že jsme během dvou totalit zapomněli, co vlastně právo je, a to hlavně ve dvou směrech. Za prvé si neuvědomujeme, že zákon nemůže být tak jasnozřivý, aby dokázal na všechny situace pamatovat konkrétně. Dobrému právníkovi nestačí znát paragrafy, ale musí si uvědomovat principy, na kterých zákon stojí, a nedokonalé paragrafy podle nich vykládat a používat na situace, na které zákon nepamatoval.

Kdo je skutečným vlastníkem příjmů

Daně  |  18. červenec 2011

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj zveřejnila diskuzní materiál, jehož záměrem je vymezit přesnou definici skutečného vlastníka příjmu. Splnění podmínek této definice je zásadní pro přiznání výhod (nižší daňové sazby) plynoucích z příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění, a to především u dividendových či úrokových příjmů a licenčních poplatků.

Novela zákona o kolektivním investování nabyla účinnosti

Zákony, Finance a trhy  |  18. červenec 2011

Dne 15. července 2011 nabyla účinnosti novela zákona o kolektivním investování. Významné změny představuje nová úprava přeshraniční přeměny standardních fondů, zavedení struktury master-feeder fondů či zpřesnění úpravy pasu investiční společnosti.

Malá důchodová reforma v ohrožení

Daně  |  13. červenec 2011

Prezident republiky nepodepsal tzv. malou důchodovou reformu, která by měla od října 2011 měnit redukční hranice pro výpočet důchodů a prodlužuje věk pro odchod do starobního důchodu. O návrhu tohoto zákona bude znovu hlasovat Poslanecká sněmovna. Pokud setrvá na vráceném zákonu nadpoloviční většinou všech poslanců, zákon začne i přes nesouhlas prezidenta platit.

Registrovat se k daním je nově možné i elektronicky

Firmy, Daně  |  4. červenec 2011

Splnění daňové povinnosti je opět o něco komfortnější. Generální finanční ředitelství nově umožňuje podat další přihlášky k registraci elektronicky. Jde o přihlášku k registraci pro fyzické i právnické osoby, k registraci plátcovy pokladny a přihlášku k registraci k DPH.

Změny ve zdanění zpevněné plochy pozemku

Daně, Zákony  |  4. červenec 2011

Novela zákona o dani z nemovitostí odstraňuje dosavadní nejasnosti při zdaňování tzv. zpevněných ploch pozemků. Zpevněnou plochou pozemku je pozemek (nebo jeho část) druhu „ostatní plocha“ nebo „zastavěná plocha a nádvoří“, jehož povrch je zpevněn stavbou bez svislé nosné konstrukce. Tyto zpevněné plochy budou nadále zdaňovány pouze daní z pozemků.

Zbraň proti zneužití zkráceného stavebního řízení

Rozhodnutí  |  22. červen 2011

Autorizovaný inspektor měl odlehčit přetíženým stavebním úřadům. Namísto toho stavebníci jeho razítko často zneužívali, aby se snadno zbavili těch, kdo se postavili proti stavbě. Lze institutu zkráceného stavebního řízení vůbec efektivně využít? Mohou se v něm osoby dotčené stavbou bránit případnému krácení svých práv? Díky letošnímu rozhodnutí Městského soudu v Praze mohou.

Evropská komise žaluje ČR kvůli DPH

Daně  |  15. červen 2011

Evropská komise podala u Evropského soudního dvora žalobu na Českou republiku ve věci porušení Směrnice o DPH. ČR se údajně provinila tím, že umožňuje, aby se členem skupiny pro účely DPH stala také osoba nepovinná k dani.

Vstříc přeshraničním fúzím a přeměnám

Zákony  |  13. červen 2011

Novela zákona o přeměnách, kterou v současnosti projednává Poslanecká sněmovna, by měla výrazně usnadnit přeshraniční fúze a přeměny. Sjednocuje českou úpravu s evropským právem, zjednodušuje informační povinnosti společností, definuje rozhodné okamžiky v procesu přeměny a posiluje práva společníků a věřitelů.

Nemravnost

Firmy  |  8. červen 2011

Aleš Hušák chce odjet na Menorku pěstovat na svých 80 ha půdy víno a melouny. Podle médií bral dle smlouvy, kterou soud nejspíše označí za neplatnou kvůli souběhu funkcí, nejen milionový měsíční příjem, ale každoročně také dva platy navíc, podíl na zisku, příjem člena představenstva, odměny a nezúčtovatelný reprefond.

Vytěsnění menšinových akcionářů: Spraví špatný předpis dobrý dohled?

Rozhodnutí  |  23. květen 2011

První senát Ústavního soudu ve svém nálezu z března tohoto roku (I. ÚS 1768/09) mimo jiné vyslovil názor, že právní úpravu vytěsnění minoritních akcionářů (tzv. squeeze-out) platnou v období od června do října 2005 je nutné považovat za ústavně nekonformní, protože „absence dohledu ČNB neumožňovala náležitou ochranu stěžovatelových základních práv“. Toto rozhodnutí vyvolalo značný rozruch. Je totiž zřejmě v rozporu s předchozím a zřejmě i následným rozhodováním Ústavního soudu v obdobných věcech.

Jak účtovat dohadné položky na odměny zaměstnanců

Daně, Rozhodnutí  |  16. květen 2011

Náklady na roční odměny zaměstnanců se mají uplatnit jako daňově uznatelný náklad až ve zdaňovacím období, ve kterém je odměna zaměstnancům přiznána a vznikl na ni právní nárok. V březnu o tom rozhodl Nejvyšší správní soud.

Naše newslettery

×