Celkem: 955 ..56 57 58 59 60 61 62 63 64 

Daňové doklady k DPH lze poslat i naskenované e-mailem

Daně  |  4. duben 2011

Podle stanoviska Generálního finančního ředitelství je naskenovaný a elektronicky odeslaný daňový doklad považován za řádně doručený. Musí být však zachována pravost původu dokladu, úplnost jejího obsahu a čitelnost. Pokud tak správci daně shledají u odběratele a dodavatele shodnost příslušných daňových dokladů, neměli by zpochybňovat způsob jejich doručení e-mailem.

Likvidátor nesmí likvidovanou společnost vystavit zbytečnému soudnímu sporu

Firmy  |  30. březen 2011

Likvidátor společnosti musí jednat s péčí řádného hospodáře. Pokud odmítne uznat zjevně důvodnou pohledávku věřitele, a vystaví tím společnost případnému soudnímu sporu o její vymožení, tuto svou povinnost poruší. Rozhodl o tom Nejvyšší soud ČR loni v listopadu. Toto rozhodnutí ale vyvolává několik otázek. Například, kdy je pohledávka důvodná? Lze toto rozhodnutí aplikovat i na členy představenstva nebo jednatele firem?

Rozhovor: Není dobré mít na všechno zákon

Firmy  |  25. březen 2011

Partnerka advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík Dagmar Dubecká v rozhovoru pro magazín Právo & Byznys hovoří o českém právním prostředí, aplikaci práva, tvorbě zákonů a prolínání české legislativy s evropskou. Zastává se rekodifikace soukromého práva, na kterou se ozývají i negativní reakce. Mluví také o své hlavní doméně, v níž u nás patří k naprosté špičce – o fúzích a akvizicích. Popírá, že tyto transakce lze dělat přes kopírák. Vysvětluje, že ačkoli jeden člověk nemůže umět všechny právní specializace, musí mít „žárovky“, které ho upozorní na možný zdroj problémů. Ten pak přenese na své kolegy – specialisty.

Co přinese zákon o korporacích

Firmy, Zákony  |  7. březen 2011

Jakých důležitých změn dozná právo obchodních společností v souvislosti s připravovanou rekodifikací soukromého práva? Na co se mají akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným a družstva připravit? To v článku shrnuje člen rekodifikační komise pro zákon o obchodních korporacích Jan Dědič.

Rekodifikace soukromého práva finišuje

Firmy, Zákony  |  9. únor 2011

Nový občanský zákoník, nový zákon o obchodních společnostech a družstvech a nový zákon o mezinárodním právu soukromém představuje základ tzv. „rekodifikace soukromého práva“. Zrušen má být nejen stávající občanský zákoník, ale též obchodní zákoník, což by mělo mimo jiné vést k odstranění dvojí úpravy téhož. Dnes totiž například kupní smlouvu upravuje s určitými odlišnostmi občanský i obchodní zákoník.

Zákaz souběhu funkcí: chvályhodný motiv, špatné řešení

Firmy, Rozhodnutí  |  7. únor 2011

Stalo se teď trochu módou kritizovat Nejvyšší správní soud za rozhodnutí, jak se zakázaný souběh funkce jednatele s pracovním poměrem řídícího pracovníka projevuje v oblasti nemocenského pojištění. Nejvyšší správní soud přitom neučinil nic víc, než že pojmenoval jeden z logických důsledků mnohaleté rozhodovací praxe Nejvyššího soudu, která takovému souběhu u všech „statutárů“ brání.

Kdo se bojí úpravy soukromého práva?

Firmy, Zákony  |  26. leden 2011

Zájmem podnikatelů by mělo být co nejrychlejší přijetí nových kodexů

Může český zákonodárce určovat zahraničním právnickým osobám, kdo je oprávněn přijmout rozhodnutí v působnosti valné hromady české společnosti?

Firmy, Rozhodnutí  |  10. leden 2011

Dosud se mělo za to, že jediný společník vykonává působnost valné hromady české kapitálové obchodní společnosti prostřednictvím právních úkonů. Tuto domněnku ale vyvrátila dvě usnesení Nejvyššího soudu. Podle nich nejde o jednání společnosti ve vztahu ke třetím osobám. Proto se nejedná ani o právní úkon, a tudíž jej musí činit představenstvo společnosti. Co znamená aplikace tohoto právního názoru na společníky, kteří jsou zahraničními osobami?

Autobusové zastávky versus těžba ropy

Firmy  |  10. leden 2011

Co se změnilo od 1. ledna 2011

Zákony  |  3. leden 2011

Začátkem roku 2011 nabylo účinnosti množství nových předpisů. V následujícím přehledu najdete přehled těch nejdůležitějších z oblasti daní, účetnictví, finančních institucí, finančních trhů, veřejných zakázek, fotovoltaiky, obecně prospěšných společností, půjček, stavebního spoření, zaměstnanců, státních zaměstnanců, cizinců, cestovních dokladů a vývozců a dovozců. Pro snazší orientaci je připojen stručný vysvětlující komentář.

Naše newslettery

×