HR

Celkem: 11

Kontrolní činnost SÚIP

HR  |  7. říjen 2019

V první polovině roku provedl Státní úřad inspekce více než 4000 kontrol zaměřených na na odhalování nelegálního zaměstnávání.

Zápočet pohledávky zaměstnavatele na náhradu škody vůči zaměstnanci

HR  |  7. říjen 2019

Jednostranné započtení pohledávky zaměstnavatele na náhradu škody proti pohledávce zaměstnance na mzdu není přípustné, aniž by byla mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem uzavřena dohoda o srážkách ze mzdy. Na tom se nic nemění ani v případě, když nejsou pochybnosti o existenci či výši pohledávky.

Náhrada nákladů zaměstnavatele za úkony prováděné při exekučních srážkách

HR  |  7. říjen 2019

Zaměstnavatelé by se měli dočkat náhrady alespoň části nákladů, vynaložených na agendu exekučních srážek ze mzdy zaměstnanců.

Bezpečnost práce

HR  |  7. říjen 2019

Nová úprava by měla reagovat zejména na technický a technologický vývoj v oblasti vyhrazených technických zařízení a přispět tak k vyšší míře bezpečnosti práce v dotčených provozech.

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

HR  |  7. říjen 2019

Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením by měl být zvýšen na 12 800 Kč.

Prodloužení výměry dovolené

HR  |  7. říjen 2019

Základní výměra dovolené byla měla rovněž v soukromé sféře činit 5 týdnů.

Rovné postavení mužů a žen na trhu práce

HR  |  7. říjen 2019

Nová unijní úprava zakotvuje minimální požadavky na otcovskou, rodičovskou a pečovatelskou dovolenou a na pružné uspořádání práce zaměstnanců s dětmi a osob pečujících o rodinné příslušníky.

Transparentní a předvídatelné pracovní podmínky

HR  |  7. říjen 2019

Přijatá unijní úprava zavádí nové minimální standardy v oblasti pracovních podmínek, které budou dopadat na všechny pracovníky včetně atypických forem pracovních vztahů.

Zvýšení důchodů

HR  |  7. říjen 2019

Průměrný důchod vzroste příští rok o 900 korun měsíčně.

Pobyt cizinců

HR  |  7. říjen 2019

Novela mimo jiné zavádí kvóty pro příjem žádostí o pracovní povolení zaměstnanců z jednotlivých států, což může velice ztěžovat nábor zaměstnanců z některých zemí (v reálu se jedná např. o kvótu pouhých 8 žádostí, které budu přijaty během jednoho kalendářního měsíce českou ambasádou v Dillí).

Nemocenské pojištění zaměstnanců – elektronické neschopenky

Firmy, HR, Zákony  |  7. říjen 2019

Systém povinné eNeschopenky začne v plné podobě fungovat od 1. ledna 2020

Naše newslettery

×