Daně

Celkem: 100  1 2 3 4 5 6 7

Poslanecká sněmovna schválila daňový balíček na rok 2021. Jaké změny nás čekají?

Daně, Zákony  |  24. listopad 2020

Poslanecká sněmovna schválila v pátek 20. listopadu 2020 po dlouhém jednání ve třetím čtení návrh daňových změn s plánovanou účinností od 1. ledna 2021. Tento daňový balíček obsahuje například zavedení stravenkového paušálu, zrušení superhrubé mzdy či změny v daňových odpisech. Níže přinášíme souhrn nejvýznamnějších změn zákona o daních z příjmů, které byly přijaty.

Poslanecká sněmovna schválila daňový balíček na rok 2021.

Daně  |  23. listopad 2020

Poslanecká sněmovna schválila v pátek 20. listopadu 2020 po dlouhém jednání ve třetím čtení návrh daňových změn s plánovanou účinností od 1. ledna 2021.

Zavedení zpětného uplatnění daňové ztráty jako možná pomoc s cash-flow

Daně, Rozhodnutí  |  8. říjen 2020

Současná situace nutí mnoho daňových poplatníků přemýšlet, kde by bylo možné získat dodatečné finanční zdroje, kterými by mohli alespoň zčásti pokrýt výpadek ve svých příjmech. Jeden z nástrojů, který mohou poplatníci na získání dodatečného cash-flow využít, je opatření zavedené do zákona o daních z příjmů s účinností od 1. července letošního roku. Tímto opatřením je tzv. zpětné uplatnění daňové ztráty.

Daň z nabytí nemovitých věcí definitivně zrušena, osvobození prodeje nemovitostí od daně z příjmů až po 10 letech

Daně, Rozhodnutí  |  19. září 2020

Prezident republiky podepsal zrušení daně z nabytí nemovitých věcí a související změny v zákoně o daních z příjmů, které schválila Poslanecká sněmovna na svém jednání dne 15. dubna 2020 ve znění navrženém Senátem. Téma bylo od počátku silně medializované a oproti původnímu návrhu doznal zákon řady změn, krátce proto shrnujeme konečnou podobu přijatých zásadních opatření.

Zaplacenou 4% daň z nabytí bytové jednotky v rodinném domě lze žádat zpět

Daně  |  3. červenec 2020

Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí neumožňovalo uplatnit osvobození od daně v případech, kdy byla pořízena bytová jednotka v rodinném (nikoliv bytovém) domě, a to až do jeho změny v roce 2019. Lidé, kteří si pořídili byt v domě klasifikovaném pro účely stavebních předpisů jako rodinný dům, tak byli zákonem znevýhodněni ve srovnání s nabyvateli srovnatelných bytů, které se nacházely v domě označeném jako bytový dům.

Oznámení o osvobozených příjmech do 1. 4. 2020 - aktuálně

Daně, Rozhodnutí  |  19. březen 2020

V současné komplikované situaci ovlivněné koronavirem upozorňujeme, že rozhodnutí ministryně financí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události se nijak nedotýkají lhůty pro podání oznámení o osvobozených příjmech.

Finanční správa zveřejnila průvodce pro daňové poplatníky

Daně, Rozhodnutí  |  19. březen 2020

Po schválení liberačního balíčku vládou zveřejnila Finanční správa na svých webových stránkách průvodce, který má daňovým poplatníkům pomoci při řešení otázek v souvislosti se současnou situací a Liberačním balíčkem.

Vláda schválila zmírňující daňová opatření v souvislosti s koronavirem

Daně, Rozhodnutí  |  16. březen 2020

V souvislosti s aktuální situací vyvolanou šířením koronaviru vláda schválila opatření v podobě tzv. liberačního daňového balíčku, jehož cílem je zmírnit důsledky této aktuální situace. V čem spočívají tato daňová opatření?

Informace GFŘ ke změnám sazeb DPH od 1. května 2020

Daně  |  16. březen 2020

Generální finanční ředitelství (GFŘ) vydalo informaci ke změnám sazeb DPH u vybraných služeb a zboží, ke kterým dojde s účinností od 1. května 2020.

Zapomenout na oznámení o osvobozených příjmech se nevyplácí

Daně  |  28. únor 2020

S blížícím se termínem lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2019 bychom chtěli upozornit, že se blíží i lhůta pro podání oznámení o osvobozených příjmech. I když oznamovací povinnost mají fyzické osoby už od roku 2015, stále se na to zapomíná. Případné sankce jsou však vysoké.

Pozor na nová pravidla pro uplatňování odpočtu na výzkum a vývoj

Daně  |  20. únor 2020

V návaznosti na přijetí zákona č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, s účinností od 1. 4. 2019 došlo k významným změnám v uplatňování odpočtu na podporu výzkumu a vývoje. Nově je stanovena nová povinnost oznámit správci daně záměr odečíst odpočet na výzkum a vývoj od základu daně.

Jak správně zdanit příjmy z cenných papírů? - druhá část

Daně  |  17. únor 2020

Jak správně fyzická osoba zdaní příjmy z prodeje cenných papírů a z držby cenných papírů? Kdy je možné osvobození od daně? Jak je to u dividend? U příjmů ze zdrojů v zahraničí? U zápočtu daně zaplacené v zahraničí? U cizoměnových příjmů a přepočtu na českou měnu? Na to jsme odpověděli v první části textu na téma správného zdanění příjmů z cenných papírů. Dnešními tématy jsou pořizovací cena, společné jmění manželů, osvobozené příjmy, certifikáty a další hybridní cenné papíry či zdanění příjmů z cenných papírů u právnických osob.

Jak správně zdanit příjmy z cenných papírů jako fyzická osoba?

Daně  |  17. únor 2020

Jak správně fyzická osoba zdaní příjmy z prodeje cenných papírů a z držby cenných papírů? Kdy je možné osvobození od daně? Jak je to u dividend? U příjmů ze zdrojů v zahraničí? U zápočtu daně zaplacené v zahraničí? U cizoměnových příjmů a přepočtu na českou měnu? Každému, koho se dané téma týká, by mohl pomoci následující text.

Informace k daňovým dopadům BREXITU

Daně  |  4. únor 2020

V noci z 31. ledna na 1. února 2020 vystoupilo Spojené království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie. Má tato událost nějaké bezprostřední daňové dopady?

Jednotný kurz ČNB pro zdaňovací období 2019

Daně, Rozhodnutí  |  13. leden 2020

Finanční správa 10. ledna 2020 zveřejnila Pokyn GFŘ D-42 a tím vyhlásila jednotné kurzy pro přepočet zahraničních měn za zdaňovací období 2019 [https://www.financnisprava.cz/cs/dane/novinky/2020/pokyn-gfr-d-42-10275].

Naše newslettery

Názory

Tomáš Sequens 17
Tomáš Sequens

Tak trochu bezplatné povolenky: Sága pokračuje

5. březen 2015

Ta zpráva zazářila na mediálním nebi jako kometa. Dle Soudního dvora Evropské unie (SDEU) je inovativní český vynález – daň darovací z emisních povolenek, které měly být bezplatně alokovány provozovatelům velkých českých energetických zdrojů – nesouladný s právem EU. Ale kdež, kontrovali zástupci veřejné moci, rozhodnutí SD EU je pozitivní, protože možnost uložení takové daně naopak potvrzuje. Jakpak to tedy vlastně je?

×