Celkem: 917 ..54 55 56 57 58 59 60 61 62

Finanční arbitr jako alternativní řešení sporů z finančních služeb

Zákony, Finance a trhy  |  23. září 2011

Finanční arbitr je zvláštním orgánem pro mimosoudní řešení sporů v oblasti finančních služeb. Klientům mnoha finančních institucí dává možnost hájit svá práva rychlejším, méně nákladným a přesto závazným způsobem. Od 1. července letošního roku se výrazně rozšířily jeho pravomoci – nově může rozhodovat také spory ze spotřebitelských úvěrů a z retailového kolektivního investování.

Zdaňování příjmu z dividend plynoucích ze zahraničí

Daně, Finance a trhy  |  22. září 2011

Příjem z dividend, které mají zdroj v zahraničí, může znamenat pro jeho vlastníka – fyzickou osobu zdanění nejen ve státě jeho rezidence, ale také ve státě zdroje. Jak velké takové zdanění bude a jak ovlivní daňovou povinnost vlastníka příjmu v zemi jeho rezidence, závisí na existenci a ustanoveních příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění.

Nevyřešená otázka souběhu funkcí

Firmy, Zákony  |  21. září 2011

Poslanecká sněmovna projednává návrh, který má alespoň částečně vyřešit otázku souběhu funkce člena statutárního orgánu a manažera. Přijetí ustanovení o „pověření obchodním vedením“ by souběh funkcí pomohlo zlegalizovat.

Podnikání přes prémiové SMS: jen nápad nestačí

Firmy  |  21. září 2011

Chcete založit své podnikání na prémiových esemeskách? Věnujte zvýšenou pozornost právním podmínkám a povinnostem, jejichž nedodržení může mít neblahé důsledky. Budete-li například vyžadovat osobní údaje jiných lidí, musíte mít registraci poskytovatele služby u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Zdaňování zisků z obchodování s cennými papíry

Daně, Finance a trhy  |  20. září 2011

V podmínkách daňové legislativy České republiky (pro tuzemské daňové rezidenty) se zisky vyplývající z vlastnictví nebo prodeje cenných papírů daní ve dvou odlišných režimech v závislosti na skutečnosti, zda je poplatník - fyzická osoba – nepodnikatelem nebo podnikatelem.

Dohoda o narovnání má zásadní vliv na trvání ručitelského závazku

Firmy, Rozhodnutí  |  19. září 2011

Zanikne-li původní závazek narovnáním, zaniká také jeho zajištění ručením. To se na nově vzniklý závazek, který nahradil závazek původní, už nevztahuje. Loni v září o tom rozhodl Nejvyšší soud ČR jako dovolací instance. Jeho právní závěr ale může vyústit v neochotu věřitelů přistupovat na narovnání v závazkových vztazích.

Úrokové stropy u spotřebitelských úvěrů? Raději ne

Finance a trhy  |  19. září 2011

Ve veřejné diskusi, jejíž výsledky v červnu uveřejnila Evropská komise, se většina respondentů přiklonila k zavedení úrokových stropů. Důvodů proti nim ale je hned několik: některé spotřebitele vrhnou do rukou lichvářů, mohou vychýlit rovnováhu trhu ve prospěch některých finančních produktů a omezí se také možnosti financovat rizikové investiční projekty.

Vyškrtnou zahraniční centrály české smluvní právo ze své černé listiny?

Firmy, Zákony  |  19. září 2011

Podnikatelé se možná konečně dočkají změny, po které už dlouho volali. Totiž možnosti smluvně omezit či vzdát se práva na náhradu škody. Poslanecká sněmovna se tím bude na návrh ústavněprávního výboru zabývat v rámci projednávané novely obchodního zákoníku.

Právnické osoby ponesou v ČR trestněprávní odpovědnost možná už od roku 2012

Firmy, Zákony  |  14. září 2011

Právnické osoby by mohly být trestně odpovědné už příští rok. Předpokládá to návrh zákona, který bude v září projednávat Poslanecká sněmovna ve druhém čtení. Navzdory kritice části odborné veřejnosti existuje velká šance, že tato zásadní změna v trestním právu bude přijata.

Chystáte firemní web? Nepoužívejte na něm bez svolení cizí fotky nebo texty

Firmy  |  14. září 2011

Na co si dát pozor při tvorbě firemního webu? Zejména na respektování autorských práv k cizím fotkám a textům. Nezáleží přitom, zda byly fotky nebo texty původně v elektronické nebo tištěné podobě. Ke všem musíte mít svolení autora.

Srpnová změna energetického zákona není letos v této oblasti poslední

Zákony  |  12. září 2011

Energetické právo doznalo několika důležitých změn. Novela energetického zákona například posiluje ochranu zákazníků energetických firem. Zároveň upevňuje pozici velkých podnikatelů v energetice. Na podzim se pak chystá přijetí zcela nového zákona o podporovaných zdrojích energie.

Zákaz slev zhorší soutěžní prostředí v lékárenství

Firmy, Zákony  |  7. září 2011

Lékárny s největší pravděpodobností nebudou nadále smět vyplácet finanční částky za recept či používat různé slevové karty. Nová právní úprava právě čeká na podpis Prezidenta republiky poté, co Poslanecká sněmovna v rámci projednávání novely zákona o veřejném zdravotním pojištění přehlasovala zamítavé stanovisko Senátu. Nejvyšší správní soud a antimonopolní úřad přitom v minulosti takové omezení lékáren označily za protisoutěžní jednání.

Pravidla pro evropské nakupování po síti se dále sjednotí

Firmy, Zákony  |  5. září 2011

Evropské i tuzemské internetové obchody čekají významné změny. Evropským parlamentem totiž v červnu prošla směrnice, která dále sjednocuje pravidla při prodeji zboží nebo služeb po síti. Až změny odsouhlasí Rada EU a zveřejní se v Úředním věstníku, členské státy budou mít dva roky na implementaci směrnice. Zjednoduší se přeshraniční prodej přes internet a e-shopy budou chráněny před těmi, kdo zneužívají své právo do 14 dní odstoupit od smlouvy a vrátit použité zboží.

Nová pravidla spotřebitelských úvěrů v praxi vyvolávají otazníky

Finance a trhy  |  5. září 2011

Novela zákona o spotřebitelském úvěru otevřela mnoho praktických problémů. Týkají se plnění informační povinnosti věřitele, posuzování schopnosti spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr a odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru.

Boj s korupcí? U nás asi děláme věci rádi po svém

Firmy  |  2. září 2011

První slovo, které jsem dnes ráno slyšel, bylo korupce. Než jsem se umyl, řekli je v rádiu alespoň třikrát v úderném spojení boj proti korupci. Je to ale divný boj, jak ostatně u nás v Kocourkově boje bývají.

Naše newslettery

Názory

Tomáš Sequens 17
Tomáš Sequens

Notifikace vyřízena, zapomeňte…(?)

27. únor 2017

Před koncem roku 2016 se vyjednávacímu týmu Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) pod vedením paní náměstkyně Lenky Kovačovské podařil vskutku husarský kousek – takřka na poslední chvíli bylo vydáno stanovisko Evropské komise (EK), kterým byla za kompatibilní s právními předpisy EU označena a shledána veřejná podpora výroby elektřiny z OZE (obnovitelných zdrojů energie) realizovaná v energetických zdrojích uvedených do provozu mezi lety 2006 - 2012. Na české energetické scéně zavládlo nadšení. „Výplata podpory obnovitelným zdrojům v České republice je v souladu s českou i evropskou legislativou a výplatě ani výběru peněz nic nebrání“, nechal se v této souvislosti slyšet ministr průmyslu a obchodu. Je však otázkou, zda je takové nadšení na místě…

Tomáš Sequens 17
Tomáš Sequens

Tak trochu bezplatné povolenky: Sága pokračuje

5. březen 2015
×