Celkem: 955 ..12 13 14 15 16 17 18 19 20..

Změny v zákoně o veřejných zakázkách (II. část): Co se změnilo v řízení před ÚOHS?

Firmy, Zákony  |  4. červen 2015

Začátkem března letošního roku nabyla účinnosti další novela zákona o veřejných zakázkách. Přestože byla označována svými tvůrci jako „technická“, ve skutečnosti přinesla celou řadu podstatných změn. Mezi nejdůležitější změny patři bezesporu právě změny související s přezkumným řízením u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Změny v zákoně o veřejných zakázkách (I. část): Co má usnadnit život zadavatelům?

Firmy, Zákony  |  1. červen 2015

Začátkem března letošního roku nabyla účinnosti další novela zákona o veřejných zakázkách. Přestože ji její tvůrci označovali jako „technickou novelu“, ve skutečnosti přinesla celou řadu podstatných změn. Mezi nejdůležitější z nich patři bezesporu konec povinnosti zrušit zadávací řízení v případech „jedné nabídky“, jednodušší zadávání víceprací a změny související s přezkumným řízením u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Konec nájmu nebytových prostor: U čeho si dát pozor?

Zákony, Rozhodnutí  |  28. květen 2015

Nájem prostor sloužících k podnikání (v zásadě tzv. nebytových prostor) lze skončit zejména z důvodů ujednaných mezi stranami v nájemní smlouvě. I když zákon výslovně nepožaduje, aby nájemní smlouva byla písemná, ve vztazích mezi podnikateli, kde se tento typ smluv nejčastěji objevuje, je to pravidlem. Pozor ale na to, jakým způsobem je skončení nájmu domluveno. Může se totiž stát, že se i přes dohodu stran uplatní zákonná úprava, a pronajímatel nebo nájemce tak mohou zůstat nemile překvapeni. V každém případě je potřeba reagovat včas.

Druhé rozhodnutí Nejvyššího soudu k výkladu zákona o obchodních korporacích

Zákony, Rozhodnutí, Finance a trhy  |  25. květen 2015

Před časem jsme vás informovali o historicky prvním rozhodnutí Nejvyššího soudu přímo vykládajícího ustanovení zákona o obchodních korporacích. Zatímco první případ se týkal formy plné moci k založení obchodní korporace, v dalším novém případě se vykládala otázka změny společenské smlouvy v důsledku rekodifikačních změn.

Zápis různých druhů podílů s.r.o. do obchodního rejstříku se už prosazuje i v praxi

Zákony, Rozhodnutí  |  21. květen 2015

Rekodifikace přinesla do práva obchodních společností nejednu novinku. Jednou z nich je i možnost společníků společnosti s ručením omezeným připustit ve společenské smlouvě vznik různých druhů obchodních podílů a spojit s nimi zvláštní práva a povinnostmi. Po více než prvním roce účinnosti nových zákonů se objevují první výkladová rozhodnutí vyšších soudů. Vrchní soud v Praze se ve svém nedávném rozhodnutí vyjádřil i k zatím opomíjenému aspektu této novinky: zápisu různých druhů podílů do obchodního rejstříku.

Kdy je dotaz akcionáře na valné hromadě šikanózní?

Firmy, Zákony, Rozhodnutí  |  18. květen 2015

Právo akcionáře na vysvětlení na valné hromadě patří k jeho základním nemajetkovým právům vůči akciové společnosti. Jako každé právo má však i právo na vysvětlení svůj přirozený limit v zákazu svého šikanózního výkonu. K otázce, kdy je nadprůměrná zvídavost akcionáře ještě přípustná a kdy již společnost naopak pouze šikanuje, se v jednom ze svých nedávných rozhodnutí vyjádřil i Nejvyšší soud.

Koho žalovat v případě bezdůvodného obohacení?

Zákony, Rozhodnutí, Finance a trhy  |  14. květen 2015

Přestavte si, že někdo, kdo se například domnívá, že je vlastníkem vašeho bytu, jej pronajímá třetí osobě. Poté, co se svého práva domůžete, budete zpravidla čelit otázce, po kom vymáhat neoprávněný prospěch? Po domnělém nájemci, nebo pronajímateli? Po obou? Nejvyšší soud se touto otázkou několikrát zabýval a jeho závěry jsou v tomto ohledu ustálené.

„Právo být zapomenut“ již rok platí i v Česku

Firmy, Rozhodnutí  |  11. květen 2015

Před rokem Soudní dvůr EU rozhodl, že Evropané mohou po webových vyhledávačích jako Google požadovat, aby ve výsledcích vyhledávání neodkazovaly na některé citlivé údaje. Rozsudek se přitom vztahuje i na české weby jako Seznam nebo Centrum. Jaké jsou výsledky „práva být zapomenut“ za první rok jeho existence?

Co všechno může věřitel do blankosměnky doplnit?

Firmy, Rozhodnutí  |  7. květen 2015

V české soudní rozhodovací praxi není jednota názorů ohledně toho, co ještě může věřitel po právu do blankosměnky doplnit. Podle názoru Nejvyššího soudu má mít věřitel vyplňovací právo překračující rámec písemné dohody s výstavcem.

Příslušnost soudů: Žalovaní s neznámým bydlištěm se spravedlnosti nevyhnou

Zákony, Rozhodnutí  |  4. květen 2015

Nařízení zvané Brusel I bis nahradilo začátkem tohoto roku původně účinné nařízení Brusel I. Stejně jako u jeho předchůdce je i obsahem nového nařízení úprava příslušnosti soudů a uznávání a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech. Soudy tato pravidla používají tehdy, kdy není jasné, který soud by měl řešit například určitou žalobu. Že jde o případy v praxi poměrně časté, svědčí i rozhodnutí Nejvyššího soudu z loňského roku.

Nemovitosti a společné jmění bývalých manželů: Malý průvodce po žalobách

Zákony, Rozhodnutí  |  30. duben 2015

Spory o majetek mezi bývalými manžely dnes bohužel nejsou výjimkou. Přitom u nich nemusí být často jasné, jaký právní „nástroj“ má ten který z manželů při hájení svých zájmů použít. Případ z této oblasti řešil nedávno Nejvyšší soud. Potvrdil, že posoudit, zda určitá nemovitost skutečně patří do společného jmění bývalých manželů, může soud pouze jako předběžnou otázku v řízení o jeho vypořádání. To znamená, že bývalý manžel nebo manželka by teoreticky neměli mít naléhavý právní zájem k podání takzvané určovací žaloby. Neplatí to však vždy.

Dovolání k Nejvyššímu soudu: Případ akcionářů ukázal, jak mají soudci postupovat

Zákony, Rozhodnutí  |  27. duben 2015

Ústavní soud se ve svém nedávném nálezu vyjádřil značně kriticky k činnosti Nejvyššího soudu z hlediska porušování ústavního práva na spravedlivý proces. Ve svém nálezu se věnoval zejména posuzování přípustnosti dovolání ze strany Nejvyššího soudu. Dle nálezu se v případě, kdy Nejvyšší soud neodůvodní dostatečně, proč dovolání zamítl, jedná o odepření spravedlnosti a porušení ústavněprávních principů.

Konkludentní ukončení pracovního poměru dohodou

Firmy, Zákony, Rozhodnutí  |  23. duben 2015

K ukončení pracovního poměru dochází nejčastěji písemně, a to buď výpovědí, nebo dohodou. Vše by se mohlo zdát být jasné, ale v praxi tomu tak samozřejmě často není. Právě u písemných dohod o rozvázání pracovního poměru se vyskytly i případy, kdy ji nepodepsaly obě strany, tedy zaměstnanec i zaměstnavatel. Vznikla tak otázka, zda mohl pracovní poměr zaniknout jiným způsobem, tzv. konkludentně.

Nová regulace dronů v USA nepotěšila Amazon

Firmy, Rozhodnutí  |  20. duben 2015

Zatímco automobily bez řidiče kontrolované počítačem již mohou vyjet na silnice v řadě amerických států, „chytré“ drony, tedy autonomní bezpilotní letadla, prozatím tuto možnost v USA nezískají. Federální úřad pro letectví nedávno zveřejnil první verzi pravidel komerčního využívání dronů, které by měly platit do dvou let. Provoz autonomních dronů, například pro rozvoz zboží, tato pravidla zatím neumožní.

Jak na kolaudaci: Co hrozí při užívání stavby v rozporu se zákonem?

Firmy, Zákony  |  16. duben 2015

V první části miniseriálu o kolaudacích jsme se zaměřili na praktický proces kolaudace, který v mnoha případech nemusí být snadnou záležitostí. Nabízí se proto otázka, co se stane, pokud se stavba využívá v rozporu se zákonem. Je důvod mít obavy?

Naše newslettery

×