Celkem: 955 ..14 15 16 17 18 19 20 21 22..

Návrh novely ZISIF z pera ministerstva: Prvek očekávání střídá prvek zklamání

Zákony, Finance a trhy  |  19. únor 2015

Materiál, který má vláda schválit, není vstřícný k praktickému použití. Praxi nabízí očekávání, kterým sám nemůže dostát.

Ukončení franšízy: Jak je to s přechodem zaměstnanců?

Firmy, Rozhodnutí  |  19. únor 2015

Koncem minulého roku vydal Nejvyšší soud rozhodnutí, které vysvětluje některá podrobnější pravidla přechodu zaměstnanců na praktickém příkladu. Tato pravidla nejsou žádnou novinkou, přesto se ale může zmíněné rozhodnutí hodit zejména podnikatelům z oblasti franšíz.

Volba cizího právního řádu bez objektivní vazby k zahraničí

Firmy, Zákony  |  16. únor 2015

Jedním z projevů autonomie vůle smluvních stran ve vztazích s mezinárodním prvkem je možnost zvolit si právo, kterým se jejich smlouva bude řídit. Je však otázkou, zda tak mohou učinit i ve vztahu bez objektivní vazby k zahraničí, a pokud ano, zda takováto volba podléhá nějakým omezením

Deník nezletilé blogerky: Jak taťka ukončoval moje stavební spoření

Zákony, Rozhodnutí, Finance a trhy  |  12. únor 2015

Virtuálním prostorem proběhla nedávno zdánlivě banální zpráva, která by ale neměla zapadnout. Stavební spořitelny neumožňují od nabytí účinnosti nového občanského zákoníku (NOZ) zákonným zástupcům dětí ukončovat trvání smluv o stavebním spoření, které jsou vedeny „na jméno dětí“, a každou žádost o „ukončení dětského stavebního spoření“ je tak nutno doložit předchozím souhlasem opatrovnického soudu. Do nastalé diskuse, zda NOZ takovou povinnost skutečně stanoví, se nám podařilo získat vyjádření jedné z nezletilých klientek.

Co by měli subdodavatelé na stavbách vědět o odpovědnosti v občanském zákoníku

Firmy, Zákony  |  9. únor 2015

Občanský zákoník má za sebou první rok účinnosti. Otázky výkladu, které byly původně jen akademické, začínají dozrávat do praxe. Jednou z významných změn, které občanský zákoník přinesl, je i odpovědnost subdodavatele ve smlouvě o dílo, jejímž předmětem je stavba. A právě tato novinka může mít v praxi zejména pro subdodavatele významnou roli.

Nejvyšší soud nastavil mantinely pro předsmluvní nátlak

Firmy, Zákony, Rozhodnutí  |  5. únor 2015

Právní spory se v mnoha případech snaží zúčastněné strany řešit mimosoudně, takzvanou dohodou o narovnání. V praxi je poměrně běžné, že ti, kdo mají na jejím uzavření zájem, „tlačí“ na protistranu. Nicméně pozor! Nejvyšší soud v nedávném rozhodnutí poněkolikáté judikoval, že i mezi podnikateli má tento vyjednávací nátlak své meze, jejichž překročení může vyústit v to, že následně uzavřená dohoda o narovnání bude neplatná. Jako se to stalo i v posledním případě, o němž Nejvyšší soud rozhodoval.

Jak stát zlepšil podporu rodinám s dětmi. Přehled aktuálních novinek

Daně, Finance a trhy  |  2. únor 2015

Koncem loňského roku bylo přijato několik změn, které mají ekonomicky podpořit rodiny s dětmi. Většinou se projeví až od nového roku, ovšem jednu z nich lze využít již za rok 2014.

„Droní“ radosti a nástrahy

Zákony  |  29. leden 2015

Malé ohlédnutí za jedním vánočním dárkem, který nemusí jen potěšit.

Veřejné osvětlení: Co je třeba „pohlídat“ ve smlouvě o dílo

Firmy, Zákony  |  26. leden 2015

Ačkoli se může zdát, že veřejné osvětlení je věc nezajímavá a zcela běžná, život bez něho bychom si uměli představit jen těžko. Většina kontraktů, které jsou k výstavbě veřejného osvětlení použity, má charakter smlouvy o dílo. Právě tato smlouva doznala v novém občanském zákoníku několik důležitých změn. Co vše by hlavně obce a podnikatelé, jejichž společnosti veřejné osvětlení vyrábějí, měly znát?

Máte v zástavě výrobní linky či obráběcí stroje v Rusku? Pozor na nová pravidla

Firmy, Zákony, Finance a trhy  |  22. leden 2015

Obchodujete s ruskými partnery a máte v zástavě jejich movité věci, například výrobní linky či obráběcí stroje? Potom vězte, že od loňského července máte nově možnost své zástavní právo zapsat do ruského rejstříku zástav. A tento krok lze jedině doporučit.

Statutární orgány a jejich jednání vůči zaměstnancům: Jak to přesně je?

Firmy, Zákony  |  19. leden 2015

Jednou ze změn, které před rokem přinesl nový občanský zákoník, je ustanovení o jednání společností s kolektivním statutárním orgánem vůči zaměstnancům. V praxi jde například o to, kdo z kolektivního orgánu, například z představenstva, může zaměstnanci podepsat pracovní smlouvu nebo výpověď.

Na nový zákon o kybernetické bezpečnosti se musejí připravit i energetici či potravináři

Firmy, Zákony  |  15. leden 2015

Prvního ledna 2015 nabyl účinnosti nový zákon o kybernetické bezpečnosti včetně souvisejících podzákonných předpisů. Jeho cílem je stanovit pravidla například pro případ kybernetického útoku, jehož cílem by byl blackout výrobců a distributorů elektřiny.

O výhradách vůči výměnku

Zákony  |  12. leden 2015

Smlouva o výměnku podle § 2707 a následujících nového občanského zákoníku patří k těm ustanovením nového kodexu civilního práva, které provází nevýrazný ohlas v odborné literatuře i pochybovačné názory v právní praxi. Jedna z takových výhrad tvrdí, že ve výměnku máme (vedle institutu pachtu) další z případů, jimiž se archaizuje občanské právo.

Zákon o prokazování původu majetku: Možná dobrá myšlenka, ale s mnoha otazníky

Daně, Zákony  |  8. leden 2015

Do vnějšího připomínkového řízení se v nedávné době dostal vládní návrh zákona o prokazování původu majetku. Ačkoli se o tomto zákonu diskutovalo již dříve, je tento vládní návrh zatím pravděpodobně nejblíže zavedení do praxe. Po tom, co vláda poslala návrh zákona do vnějšího připomínkového řízení, strhla se k němu v odborných kruzích velmi vzrušená debata. V čem zákon o prokazování původu majetku spočívá a jaké jsou jeho největší slabiny?

Jak rejstříkové soudy „terorizují“ odbory

Zákony  |  5. leden 2015

Konečně se to někdo odvážil pojmenovat. Poté, co nové rekodifikační předpisy uložily odborům stejně jako ostatním spolkům povinnost registrovat se ve veřejném rejstříku právnických osob, narazily odborové organizace na rejstříkové soudy. Tento náraz je zjevně otřesný. Českomoravská konference odborových svazů bije na poplach. Dochází podle ní k „mimořádně závažným problémům”. Rejstříkové soudy rozhodují o zápisech do seznamu ve zvláštním soudním řízení! Požadují po odborových organizacích „soudní poplatky a splnění řady formálních náležitostí”! Nerespektují jejich „potřebu jiného zacházení”!

Naše newslettery

×