Celkem: 955 ..15 16 17 18 19 20 21 22 23..

Přehled nové legislativy od 1. 1. 2015

Daně, Zákony  |  1. leden 2015

I zbrusu nový rok 2015 s sebou přináší množství nových předpisů či jejich novel. Podnikatelé musejí počítat se změnami například v oblasti daní, provádění auditu, v pracovním a živnostenském právu. Na finančních trzích bude velkou událostí transformace družstevních záložen. Daňových úlev se dočkají rodiče s dětmi a všichni zřejmě uvítají zlepšení informací o potravinách a změny ve zdravotnictví. Nezapomíná se ani na ochranu životního prostředí a dopravu. Přinášíme vám přehled vybraných právních novinek, které jsou účinné od začátku nového roku 2015.

Největší právní bitvy Hollywoodu

Firmy, Rozhodnutí  |  29. prosinec 2014

Spory v americkém zábavním průmyslu bývají bombastické a explozivní, podobně jako částky, o které se hraje. Zatímco v roce 2013 hýbala Amerikou žaloba Toma Cruise proti bulváru nebo spor o značku Superman, letos statistiky uzavřeny ještě nejsou. Jaké právní spory budou útočit na přední příčky?

Zákon o obchodních korporacích: Nejvyšší soud vyložil sporné ustanovení o plné moci

Firmy, Zákony, Rozhodnutí  |  19. prosinec 2014

Nejvyšší soud se vyjádřil k udělování plné moci podle zákona o obchodních korporacích. Toto téma zajímalo hlavně zástupce korporací, neboť dosud nebylo jasné, zda například zahraniční osoba, hodlající na dálku založit českou s.r.o. nebo a.s., musí k tomuto kroku udělit svému zástupci plnou moc ve formě českého notářského zápisu. To by celý proces velmi komplikovalo. Dopady vyjádření Nejvyššího soudu vysvětlují profesor Jan Dědič, partner KŠB, který se podílel na zákonu o obchodních korporacích, a Jan Lasák, advokát KŠB a vedoucí autorského kolektivu komentáře ke stejnému zákonu.

Zpráva o vztazích za rok 2014: Co v ní nesmí chybět?

Firmy, Zákony  |  18. prosinec 2014

Téměř už uplynul první rok účinnosti rekodifikace soukromého práva. K tomu se kvapem blíží povinnost zpracovat zprávu o vztazích pro všechny ovládající či ovládané nebo jednotně řízené korporace, a to ve lhůtě 3 měsíců od skončení účetního období, tj. je-li účetní období shodné s kalendářním rokem, pak do 31. března 2015. Co vlastně rekodifikace na zprávě o vztazích změnila?

Počty obchodních arbitráží celosvětově rostou

Firmy, Rozhodnutí  |  15. prosinec 2014

Podle nedávno zveřejněných údajů Mezinárodní obchodní komory (ICC) za loňský rok opět významně narostl počet nových obchodních arbitráží vedených dle rozhodčích pravidel ICC. Jedná se přitom o celosvětově nejpoužívanější pravidla pro arbitráže probíhající před stálými rozhodčími soudy. Jaké údaje ze statistik ICC vyplývají?

Doba nájmu aneb není rok jako rok

Firmy, Zákony  |  11. prosinec 2014

I podle nového občanského zákoníku může být nájem sjednán jak na dobu neurčitou, tak na dobu určitou. Ve druhém z uvedených případů musí strany do nájemní smlouvy zahrnout ujednání o dni skončení nájmu nebo o době jeho trvání. Zdá se to být jednoduché, ale může to mít i svá úskalí.

Nemilá zpráva pro banky: Nový judikát „shodil“ zajištění bankovních záruk

Firmy, Rozhodnutí, Finance a trhy  |  8. prosinec 2014

Nejvyšší soud vydal rozhodnutí, které má silný dopad na zajištění bankovních záruk zástavním právem. Z rozhodnutí vyplývá, že plní-li banka na záruku po zahájení insolvenčního řízení na majitele zástavy (který pak skončí v konkurzu), ztrácí právo na oddělené uspokojení ze zástavy. Bude tak uspokojena vedle ostatních nezajištěných věřitelů, tedy v praxi jen minimálně.

Při výkonu zástavního práva je nejlepší dohoda mezi věřitelem a dlužníkem

Firmy, Zákony  |  4. prosinec 2014

Zástavní právo slouží jako významný a hlavně velmi častý zajišťovací instrument při financování všemožných projektů či transakcí. Není asi investora či jednatele společnosti, který by s ním neměl zkušenost. Nový občanský zákoník, který nabyl účinnosti 1. ledna 2014, přinesl výrazné změny právě i do úpravy výkonu zástavního práva.

Co si vlastně pronajímám?

Firmy, Zákony  |  1. prosinec 2014

Dostatečně určité a srozumitelné vymezení předmětu nájmu je jednou ze základních podmínek, kterou musí nájemní smlouva splňovat. U movitých věcí by s tím neměl být větší problém. Má-li však být předmětem nájmu nemovitost či její část, musí mít strany nově na paměti, že nemovitostí se ve smyslu definice zavedené novým občanským zákoníkem vesměs rozumí již jen pozemek.

Blíží se změny DPH, dotknou se telefonních operátorů a poskytovatelů internetových služeb

Daně  |  27. listopad 2014

Od nového roku nás očekávají změny v oblasti daně z přidané hodnoty, které přináší nejnovější novelizace zákona o DPH transponující evropskou směrnici 2008/8/ES. Novely si musejí všímat hlavně evropští telefonní operátoři a poskytovatelé některých služeb přes internet, protože přinese nová pravidla pro stanovení místa plnění u telekomunikačních, elektronických a některých dalších služeb, poskytovaných individuálním zákazníkům neboli osobám nepovinným k dani.

Finanční arbitr: Z nenápadné možnosti se stává čím dál využívanější varianta řešení sporů

Zákony, Finance a trhy  |  24. listopad 2014

I když institut finančního arbitra vznikl v České republice již začátkem roku 2003, prakticky začíná být využíván až v posledních letech. Zatímco v roce 2012 bylo zahájeno pouze něco málo přes 200 řízení, v roce 2013 jejich počet již překročil sedm stovek. Kdy vám finanční arbitr může pomoci a jak v řízení postupovat? A jaké účinky má vydaný nález?

Nejen pro vlastníky nemovitostí: Nejvyšší soud stanovil pravidla pro vypořádání podílového spoluvlastnictví

Zákony, Rozhodnutí  |  20. listopad 2014

Vlastníte věc ještě s někým jiným a v tomto spoluvlastnictví již nadále zůstat nechcete? Na přikázání desatera - cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi - se rozhodně nespoléhejte, jak ukázal případ, který nedávno řešil Nejvyšší soud.

Nařízení PRIPs: Poskytování klíčových informací se dotkne i retailových investičních produktů

Firmy, Finance a trhy  |  13. listopad 2014

Další ze série pokrizových legislativních opatření EU na finančních trzích je tady. Nařízení o klíčových informacích pro strukturované retailové investiční produkty (tzv. nařízení PRIPs) bylo schváleno Evropským parlamentem. Čeká se už pouze na publikaci v úředním věstníku EU. Nařízení stanoví povinnost vyhotovovat a předkládat investorům sdělení klíčových informací (KID) ve vztahu k široké paletě investičních produktů.

Může právnická osoba utrpět nemajetkovou újmu?

Zákony  |  10. listopad 2014

K trvalkám právnických teoretických prací patří otázka, čím že vlastně je právnická osoba (například obchodní společnost nebo družstvo) a zda i v čem se podobá osobě fyzické (člověku). Jeden ze starších názorových proudů přirovnával právnickou osobu k „člověku blbému“, jenž musel být zastupován jinou fyzickou osobou. Podle další koncepce je právnická osoba pouhou juristickou vymyšleností, fikcí usnadňující obchodní a jiný právní styk.

Blíží se technická novela nového občanského zákoníku. Co v ní bude?

Firmy, Zákony  |  6. listopad 2014

Nový občanský zákoník, který nabyl účinnosti 1. ledna letošního roku, možná podle probíhajících debat čeká první velká novela. Kdy k ní však dojde a co bude obsahovat, zatím ale není zcela jasné. Zřetelněji se ovšem už rýsuje „malá“, technická novela tohoto zákoníku, kterou by měla v dohledné době projednat vláda a která by měla napravit nejdůležitější nedostatky spíše technického rázu. Zde je přehled navrhovaných změn.

Naše newslettery

×