Celkem: 955 ..13 14 15 16 17 18 19 20 21..

Jsou data vašich klientů v bezpečí?

Firmy, Rozhodnutí  |  13. duben 2015

Všichni podnikatelé, kteří spravují osobní údaje svých klientů, jako jsou e-maily nebo čísla kreditních karet, musí zajistit jejich bezpečnost před zneužitím. Musí být ale připraveni i na situaci, když ochrana selže a někdo údaje zneužije. Jste připraveni?

Test

Rozhodnutí, Finance a trhy  |  9. duben 2015

test

Jak na kolaudaci: Krok za krokem a prakticky

Firmy, Zákony  |  9. duben 2015

Získání stavebního povolení a úspěšná realizace stavby ve většině nemovitostních projektů znamená dosažení cíle. Ne vždy tomu tak ale je. Stavba už sice může stát, ale aby mohla sloužit svému účelu, je potřeba ji ještě tzv. zkolaudovat neboli dostát požadavkům zákona podmiňujícím její užívání. První část tohoto miniseriálu je proto zaměřena právě na jednotlivé kroky, které je po úspěšné výstavbě nutné učinit.

Může být výpověď daná obéznímu zaměstnanci diskriminační?

Firmy, Zákony, Rozhodnutí  |  2. duben 2015

Ochrana zaměstnanců při přístupu k zaměstnání a před jeho neoprávněným ukončením z diskriminačních důvodů je dlouhodobým pilířem evropského práva v pracovní oblasti. K výkladu jednoho z těchto důvodů – a to sice zdravotního postižení – se nedávno v zajímavém případu vyjádřil i lucemburský Soudní dvůr Evropské unie.

Evropská unie rozehrává další kolo sporu o veřejných podporách amerického Boeingu

Firmy, Rozhodnutí, Finance a trhy  |  30. březen 2015

Dlouholetý spor mezi Evropskou unií a USA ohledně subvencování výrobců letadel má další pokračování. Na půdě Světové obchodní organizace (WTO) probíhá spor ohledně souladu veřejných podpor pro Boeing v USA a pro Airbus v EU s pravidly WTO, jejichž základním cílem je liberalizace mezinárodního obchodu. EU podala návrh na zahájení procesu konzultací se Spojenými státy ohledně zákona přijatého ve státě Washington.

Budete také ručit za dodavatelem neodvedenou DPH?

Daně, Rozhodnutí  |  26. březen 2015

Nejvyšší správní soud v Brně zveřejnil na počátku letošního roku významné rozhodnutí ohledně ručení odběratele za nezaplacenou DPH. Toto rozhodnutí dává částečnou odpověď těm, kteří mají obavy uzavírat obchody s partnery stojícími na prahu ekonomických potíží. Ukazuje se, že tyto obavy nemusí být neopodstatněné.

Nenechte se mýlit: Předat výpověď nerovná se vždy převzít výpověď (II.)

Firmy, Zákony, Rozhodnutí  |  23. březen 2015

Zaměstnavatel umožnil svému zaměstnanci zvolit, jakou formou spolu ukončí pracovní poměr. Kdyby však býval věděl, do jakých problémů ho tato benevolence uvrhne, jistě by tak nečinil.

Při ukončení pracovního poměru nešetřete papírem

Firmy, Zákony, Rozhodnutí  |  19. březen 2015

Výpověď z pracovního poměru není v zásadě možné vázat na podmínku, která má teprve v budoucnu nastat. Dle aktuální judikatury tedy nemůžete zaměstnanci, když se s ním chcete rozloučit, předat dohodu o ukončení pracovního poměru a zároveň i výpověď jako „záložní“ variantu pro případ, že zaměstnanec na dohodu nepřistoupí. Nejde ani zaměstnanci platně podat výpověď jen pro případ, že soud později shledá neplatným okamžité zrušení pracovního poměru. Nastiňme si proto na několika příkladech řešení, jak v obdobných situacích postupovat.

Předkupní právo obce k Vašemu pozemku: Některé informace vás možná překvapí

Firmy, Zákony, Rozhodnutí  |  16. březen 2015

Jste vlastníky pozemku a myslíte si, že s ním můžete disponovat čistě podle své vůle? Pak zřejmě netušíte, že k vašemu pozemku může obec zřídit předkupní právo, a tím vás značně omezit. Dobrá zpráva je, že proti předkupnímu právu existuje obrana. Důležitá rada ale zní, že s touto obranou je lepší začít včas.

Investiční arbitráže v roce 2014

Firmy, Rozhodnutí  |  12. březen 2015

Jak úspěšní byli v roce 2014 zahraniční investoři, kteří se rozhodli žalovat hostitelský stát? Jakých investic se spory týkaly? Na tyto a další otázky odpovídá nedávno zveřejněná statistika Mezinárodního střediska pro řešení sporů z investic (ICSID), před kterým velký počet investičních arbitráží probíhá.

Manipulace s trhem: Médiím se někdy nevyplatí ani nevinná chyba v překladu tiskové zprávy

Rozhodnutí, Finance a trhy  |  9. březen 2015

Nejvyšší správní soud se vyslovil k manipulaci s finančním trhem, ke které došlo zveřejněním nepravdivých informací v médiích. Ve sporu mezi vydavatelstvím Mladá fronta a Českou národní bankou dal soud za pravdu ČNB, když potvrdil rozhodnutí banky, ve kterém uložila Mladé frontě pokutu ve výši 300 tisíc korun. Kvůli čemu se vydavatelství dostalo do problémů?

Tak trochu bezplatné povolenky: Sága pokračuje

Daně, Rozhodnutí, Finance a trhy  |  5. březen 2015

Ta zpráva zazářila na mediálním nebi jako kometa. Dle Soudního dvora Evropské unie (SDEU) je inovativní český vynález – daň darovací z emisních povolenek, které měly být bezplatně alokovány provozovatelům velkých českých energetických zdrojů – nesouladný s právem EU. Ale kdež, kontrovali zástupci veřejné moci, rozhodnutí SD EU je pozitivní, protože možnost uložení takové daně naopak potvrzuje. Jakpak to tedy vlastně je?

Mohou si menšinoví akcionáři soudně vynutit výplatu dividendy? Nejvyšší soud rozhodl

Firmy, Rozhodnutí, Finance a trhy  |  2. březen 2015

Výsledková sezóna je mezi investory jednou z nejočekávanějších událostí roku, a to kvůli možnému rozdělení zisku valnou hromadou společnosti. (Ponechme teď stranou, že mezi nejúspěšnějšími společnostmi světa jsou i takové, které dividendy nevyplácí. Volné finanční prostředky využívají tyto společnosti k dalšímu rozvoji podnikání, z čehož profitují i akcionáři díky zvýšení hodnoty svých akcií.) Zajímavou otázku řešil nedávno v tuzemsku Nejvyšší soud: Může si menšinový akcionář vynutit soudně výplatu dividendy, pokud valná hromada rozhodla, že se zisk ponechá ve společnosti?

Ústavní soud dal zelenou tajným nahrávkám zaměstnanců proti zaměstnavatelům

Firmy, Zákony, Rozhodnutí  |  26. únor 2015

Uspět v civilním soudním řízení se záznamem hovoru jiné osoby, který byl pořízen bez jejího souhlasu, bylo doposud většinou obtížné. A to navzdory tomu, že by obsah nahrávky mohl bez jakýchkoliv pochybností prokázat skutečnosti, které jsou předmětem sporu. Avšak v nálezu z prosince loňského roku Ústavní soud dosavadní meze přípustnosti skrytého nahrávání velmi významně posunul, minimálně pro případy, kdy jde o jediný důkaz dostupný zaměstnanci jakožto slabší straně pracovněprávního sporu.

Dohodli jste se na splácení dluhu? Pozor na to, zda splátky hradíte řádně a včas

Finance a trhy  |  23. únor 2015

Smlouvy, díky nimž může zákazník například zaplatit za zboží ve splátkách nebo si půjčit peníze, často obsahují ustanovení o tzv. ztrátě výhody splátek. Sjednání tohoto ustanovení umožňoval jak dřívější občanský zákoník, tak i současný nový občanský zákoník, který je účinný od roku 2014. Věc vypadá jasně, ale jak je vidět z rozhodovací praxe soudů, nemusí to tak vždycky být. O zajímavém případu týkajícím se ztráty výhody splátek nedávno rozhodovaly jak Nejvyšší soud, tak i Ústavní soud.

Naše newslettery

×