Kontrolní činnost SÚIP

7. říjen 2019  | 

V první polovině roku provedl Státní úřad inspekce více než 4000 kontrol zaměřených na na odhalování nelegálního zaměstnávání.

Státní úřad inspekce práce zveřejnil na svém webu zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti v prvé polovině tohoto roku. V tomto období uskutečnily orgány inspekce práce u zaměstnavatelů přes 12 tisíc kontrol. Z tohoto počtu byla téměř polovina zaměřena na dodržování bezpečnosti práce na pracovištích a bezpečný provoz vyhrazených technických zařízení. Více než 4000 kontrol směřovalo na odhalování nelegálního zaměstnávání, zbylé kontrolní akce byly věnovány dodržování pracovních vztahů a podmínek a rovněž oblasti zaměstnanosti. Tradičně se nejvíce zjištěných nedostatků (téměř 10 tisíc, tedy více než polovina) týkala oblasti bezpečnosti práce a provozu vyhrazených technických zařízení. Při kontrolách dodržování pracovněprávních předpisů oblastní inspektoráty práce nejčastěji zjišťovaly u zaměstnavatelů porušování povinností při sjednávání a ukončování pracovního poměru, v oblasti odměňování a dodržování pracovní doby zaměstnanců, a rovněž v oblasti agenturního zaměstnávání. Při kontrolách zaměřených na nelegální zaměstnávání odhalily oblastní inspektoráty práce 2 331 nelegálně zaměstnaných osob, z toho 1 821 cizinců, 158 občanů EU a 352 tuzemských občanů.

Naše newslettery

×