Náhrada nákladů zaměstnavatele za úkony prováděné při exekučních srážkách

7. říjen 2019  | 

Zaměstnavatelé by se měli dočkat náhrady alespoň části nákladů, vynaložených na agendu exekučních srážek ze mzdy zaměstnanců.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, sněmovní tisk 545.

Předloha obsahuje především řadu změn v procesní oblasti, jež souvisí s problematikou tzv. vícečetných exekucí a týkají se hlavních aktérů, tedy dlužníků a věřitelů. Pokud jde o zaměstnavatele jakožto plátce mzdy, na které dopadá povinnost provádět v rámci exekuce srážky ze mzdy, návrhem by měla být zavedena významná novinka, podle které by zaměstnavatelé měli dostávat za činnosti prováděné v souvislosti s exekucemi svých zaměstnanců paušální náhradu. Její výše má být stanovena samostatnou prováděcí vyhláškou. Předloha by měla být v následujícím období projednávána v Poslanecké sněmovně v prvém čtení. Účinnost je navržena 1. dnem 18. měsíce následujícího po vyhlášení.

Naše newslettery

×