Bezpečnost práce

7. říjen 2019  | 

Nová úprava by měla reagovat zejména na technický a technologický vývoj v oblasti vyhrazených technických zařízení a přispět tak k vyšší míře bezpečnosti práce v dotčených provozech.

Návrh zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, sněmovní tisk 535.

Cílem návrhu je nahradit stávající zastaralá pravidla pro zajišťování bezpečnosti provozu vybraných technických zařízení, pocházející ze sedmdesátých let minulého století, čímž již logicky nemohou reflektovat technický vývoj včetně vývoje samotných těchto zařízení či moderních prvků zajišťujících bezpečnější provoz.

Vyhrazenými technickými zařízeními se rozumí zařízení, která při nesprávném použití, nevhodném provozování nebo výskytu provozních rizik vyvolávajících nebezpečné situace představují závažné nebo vysoké riziko ohrožení životů a zdraví osob, majetku nebo životního prostředí.

Věcně se nová úprava dotýká mj. předpokladů odborné způsobilosti osob v této oblasti, stanovení pravidel chování pro subjekty, které provádějí montáž, opravy, plnění nádob plyny nebo provozují vyhrazená technická zařízení a také pro tzv. pověřenou organizaci, která plní zákonem vymezené úkoly.

Návrh zákona byl postoupen do Poslanecké sněmovny a v nejbližší době se očekává jeho projednávání v prvém čtení. Účinnost je navržena k 1. lednu 2020.

Naše newslettery

×