Celkem: 955 1 2 3 4 5 6 7 8 9..

Náhrada nákladů zaměstnavatele za úkony prováděné při exekučních srážkách

HR  |  7. říjen 2019

Zaměstnavatelé by se měli dočkat náhrady alespoň části nákladů, vynaložených na agendu exekučních srážek ze mzdy zaměstnanců.

Bezpečnost práce

HR  |  7. říjen 2019

Nová úprava by měla reagovat zejména na technický a technologický vývoj v oblasti vyhrazených technických zařízení a přispět tak k vyšší míře bezpečnosti práce v dotčených provozech.

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

HR  |  7. říjen 2019

Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením by měl být zvýšen na 12 800 Kč.

Prodloužení výměry dovolené

HR  |  7. říjen 2019

Základní výměra dovolené byla měla rovněž v soukromé sféře činit 5 týdnů.

Rovné postavení mužů a žen na trhu práce

HR  |  7. říjen 2019

Nová unijní úprava zakotvuje minimální požadavky na otcovskou, rodičovskou a pečovatelskou dovolenou a na pružné uspořádání práce zaměstnanců s dětmi a osob pečujících o rodinné příslušníky.

Transparentní a předvídatelné pracovní podmínky

HR  |  7. říjen 2019

Přijatá unijní úprava zavádí nové minimální standardy v oblasti pracovních podmínek, které budou dopadat na všechny pracovníky včetně atypických forem pracovních vztahů.

Zvýšení důchodů

HR  |  7. říjen 2019

Průměrný důchod vzroste příští rok o 900 korun měsíčně.

Pobyt cizinců

HR  |  7. říjen 2019

Novela mimo jiné zavádí kvóty pro příjem žádostí o pracovní povolení zaměstnanců z jednotlivých států, což může velice ztěžovat nábor zaměstnanců z některých zemí (v reálu se jedná např. o kvótu pouhých 8 žádostí, které budu přijaty během jednoho kalendářního měsíce českou ambasádou v Dillí).

Nemocenské pojištění zaměstnanců – elektronické neschopenky

Firmy, HR, Zákony  |  7. říjen 2019

Systém povinné eNeschopenky začne v plné podobě fungovat od 1. ledna 2020

Nové nařízení o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikatelské uživatele online zprostředkovatelských služeb: Necelý rok do účinnosti

Zákony, Rozhodnutí  |  13. září 2019

Dne 20. června 2019 bylo schváleno Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1150 ze dne 20. června 2019 o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikatelské uživatele online zprostředkovatelských služeb („Nařízení“), které má vstoupit v účinnost dne 12. července 2020 a jehož cílem je regulovat vybrané aspekty právních vztahů mezi poskytovateli online zprostředkovatelských služeb a uživateli těchto služeb – podnikateli, kteří jejich prostřednictvím nabízejí své zboží a služby.

Nejvyšší soud vydal zásadní rozhodnutí na téma nutnosti souhlasu valné hromady s převodem podstatné části závodu

Zákony, Rozhodnutí, Finance a trhy  |  29. červenec 2019

Zákon o obchodních korporacích stanoví, že valná hromada společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti musí schvalovat převod nebo zastavení každé podstatné části závodu dané společnosti. V družstvu náleží tato působnost členské schůzi (shromáždění delegátů). V odborné literatuře bylo přitom sporné, zda tato podstatná část musí mít vždy formu samostatné organizační složky (pobočky), tedy organizovaného souboru jmění nebo zda může jít i o její jednotlivou část (např. nemovitosti, případně jednotlivý podíl nebo akcie v jiné společnosti). Nejvyšší soud přitom v nedávné době vydal rozhodnutí, kterým tímto otázku z pohledu stávajícího znění zákona pro praxi vyřešil.

Nové nařízení EU o opatřeních proti kybernetickým útokům

Zákony  |  12. červen 2019

Nařízení Rady (EU) má znemožnit plnění smluv s původci kybernetických útoků, ohrožujících Unii.

Kdo může být dle SDEU žalován o náhradu škody z porušení soutěžního práva

Firmy, Zákony  |  10. červen 2019

V českých médiích se v prosinci minulého roku objevila zpráva o úspěchu žaloby na náhradu škody, která byla způsobena porušením pravidel hospodářské soutěže. Konkrétně byla dle soudu způsobena škoda společnosti ASIANA tím, že ji společnost Student Agency jakožto dominantní soutěžitel na trhu autobusové dopravy na trase Praha-Brno nedovoleně vytlačila z trhu prostřednictvím nepřiměřeně nízkých cen. Tyto ceny po vytlačení svého konkurenta následně zvýšila zpět a tím mj. na úkor spotřebitelů ochuzených o benefity hospodářské soutěže kompenzovala předchozí predatorní cenovou strategii. Společnosti ASIANA, která nebyla schopna této zakázané praktice čelit, vznikla vzhledem v důsledku výše uvedeného škoda způsobená protisoutěžním jednáním jejího konkurenta.

Nová směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu

Zákony  |  7. červen 2019

Dne 17. dubna 2019 byla schválena nová unijní směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu. V platnost vstoupila jako Směrnice Evropského Parlamentu a Rady č. 2019/790 o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu a o změně směrnic 96/9/ES a 2001/29/ES dne 6.června 2019. Níže přinášíme stručné shrnutí nejdůležitějších bodů z jejího obsahu.

Adaptační zákon ke GDPR je účinný

Zákony  |  25. duben 2019

24. dubna 2019 byl ve Sbírce zákonů jako zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů vyhlášen takzvaný adaptační zákon ke GDPR.

Naše newslettery

×