Prodloužení lhůty pro přiznání k DPH a kontrolního hlášení za ÚNOR 2021 - do 15. dubna 2021

8. březen 2021  | 

Přiznání k dani z přidané hodnoty a kontrolní hlášení za únor 2021 je možné podat až do 15. dubna 2021 a daň do tohoto data zaplatit bez sankcí.

V souvislosti s trváním nouzového stavu vydalo Ministerstvo financí rozhodnutí zmírňující daňové povinnosti v souvislosti s DPH. Tímto rozhodnutím se promíjí pokuta za pozdě podané daňové přiznání k dani z přidané hodnoty a kontrolního hlášení za únor 2021. Dále se promíjí úrok z prodlení za pozdní platbu daně z přidané hodnoty za únor 2021. A to s podmínkou, že dokumenty budou podané na finanční úřad nejpozději dne 15. DUBNA 2021 a daň v tomto termínu bude zaplacená. Fakticky tedy dochází k prodloužení termínu pro daňové přiznání i kontrolní hlášení za únor 2021 do 15. dubna 2021. Pokud podání či platba daně však bude uskutečněna třeba jen o den později, pokuta i úrok z prodlení bude vyměřen dle původní lhůty.

Prominutí se vztahuje také na dodatečná přiznání k DPH, jejichž lhůta pro podání je stanovena do konce března 2021, nebo i na kontrolní hlášení za předchozí měsíce, která je poplatník povinen podat na finanční úřad kdykoliv v období od 1. března 2021 do 21. března 2021.

Naše newslettery

×