Promíjí se DPH u obličejových masek

12. březen 2021

Ministerstvo financí promíjí DPH u obličejových masek a respirátorů v případě, že ke zdanitelnému plnění dojde v období od 4. dubna 2021 do 3. června 2021.

Ministerstvo financí navazuje na dřívější rozhodnutí o prominutí DPH z února 2021 a promíjí DPH u vyjmenovaných filtračních obličejových masek a respirátorů, které splňují uvedené parametry. DPH bude prominuto u dodání takového zboží v období od 4. 4. 2021 do 3. 6. 2021. Prominutí daně se však nevztahuje na zdravotnické obličejové masky a dále ani na obličejové masky pro veřejnost (např. podomácku ušité roušky nebo roušky vyrobené z bavlny či jiných textilií nebo materiálů jako je např. papír).

Za předpokladu splnění obecných podmínek stanovených zákoně o DPH, je plátce dodávající předmětné masky respirátory oprávněn k nároku na odpočet daně ze zdanitelných plnění přijatých např. v souvislosti s výrobou, dopravou, prodejem respirátorů apod. Nadále platí, že pokud plátce při dodání daně uvede DPH na daňovém dokladu, pak tuto daň musí přiznat a zaplatit i přes platné prominutí daně, přičemž kupující si nemůže uplatnit nárok na odpočet. Prodávající plátce je však oprávněn přiznanou daň opravit postupem podle § 43 zákona o DPH.

Naše newslettery

×