Pozor, blíží se lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí a k dani silniční

24. březen 2021

Ti z Vás, kteří jste ještě nepodali přiznání k dani z nemovitých věcí či přiznání k dani silniční, máte čas již jen do konce března.

V lednu letošního roku publikovalo Ministerstvo financí rozhodnutí o faktickém prodloužení lhůty pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2021, k dani silniční a pro úhradu silniční daně, a to nejpozději do 1. 4. 2021 (o tomto rozhodnutí jsme informovali zde). 1. dubna je však nejzazší datum, kdy musí být daňové přiznání k těmto daním podáno (má-li poplatník tuto povinnost) a silniční daň připsána na účet správce daně. V opačném případě by správce daně poplatníkům vyměřil sankce od původních lhůt pro podání přiznání a splatnosti daně.

Co se týče lhůty pro úhradu daně z nemovitých věcí, ta zůstává nedotčena a daň musí být zaplacena do 31. 5. 2021 (nepřesáhne-li její roční výše 5 tis. Kč), resp. ve dvou stejných splátkách do 31. 5. 2021 a do 30. 11. 2021 (přesáhne-li její roční výše 5 tis. Kč a nejedná se o poplatníky provozující zemědělskou výrobu a chov ryb).

Na závěr bychom chtěli upozornit, že daň z nemovitých věcí musí, až na výjimky, platit každý poplatník, který k 1. 1. 2021 vlastní nemovitost na území ČR. Přiznání je pak zpravidla povinen podat poplatník, u nějž meziročně došlo ke změně ve vlastnictví nemovitostí. Jinými slovy každý poplatník, který v roce 2020 nabyl nebo prodal nějakou nemovitost. Poplatníci by si tak neměli plést daň z nabytí nemovitých věcí, která byla již zrušena s touto daní, která se platí každoročně a dopadá na vlastníky nemovitostí.

Naše newslettery

×