Kdy můžete podat daňové přiznání ještě bez sankcí? A jaké jsou lhůty pro přehledy OSVČ?

9. duben 2021

I rok 2021 je plný změn a přijímaných opatření proti šíření nákazy koronavirem. Jaké jsou lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob či přehledů, které podnikatelé mají povinnost podat na příslušné úřady? A co Oznámení o osvobozených příjmech za rok 2020?

Fyzické osoby, které odložily svá daňová přiznání na poslední chvíli a plánují jej podat na finanční úřad v papírové podobě, mají ještě pár týdnů čas. Daňové přiznání stačí podat na finanční úřad nejpozději 3. května 2021 a k tomuto dni daň i zaplatit. Takovéto podání i platba daně bude stále bez sankcí. Pozor ale, 3. května je nejzazší termín, kdy musí být daňové přiznání podáno a částka daně připsána na účet správce daně. V opačném případě správce daně vyměří sankce ve standartní výši.

Obdobně se fakticky o 1 měsíc posouvá i lhůta pro podání Oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob za rok 2020. I Ministerstvo zdravotnictví a Česká správa sociálního zabezpečení na komplikovanou situaci reagují a umožňují podnikatelům podat přehled o příjmech a výdajích za rok 2020 později bez sankcí.

Pro přehlednost uvádíme lhůty, které je v souvislosti s přiznáním k dani z příjmů za rok 2020 třeba hlídat.

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2020

Papírovou či elektronickou formou

Elektronickou formou

S daňovým poradcem

 - standardní lhůta

1. 4. 2021

3. 5. 2021

1. 7. 2021

 - lze podat a daň zaplatit  bez sankcí do

3. 5. 2021

1. 6. 2021

1. 7. 2021

 - oznámení osvobozených
   příjmů bez sankcí do

3. 5. 2021

1. 6. 2021

1. 7. 2021

Přehled o příjmech a výdajích  za rok 2020 pro ČSSZ lze podat a pojistné zaplatit bez sankcí nejpozději do

30. 6. 2021

30. 6. 2021

2. 8. 2021

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2020 pro zdravotní pojišťovnu lze podat bez sankcí do (a pojistné uhradit do 8 dnů po)

2. 8. 2021

2. 8. 2021

2. 8. 2021

Naše newslettery

×