Komerční arbitráže v roce 2015

4. červenec 2016  |  Lukáš Hoder

Podle nových statistik Mezinárodního rozhodčího soudu Mezinárodní obchodní komory (ICC) dále roste počet mezinárodních komerčních arbitráží. V roce 2015 byl zahájen druhý nejvyšší počet nových případů za 93letou historii tohoto rozhodčího soudu. Roste také hodnota nových arbitráží.

Trend zvyšující se oblíbenosti arbitráží, o kterém jsme psali také v roce 2014, se potvrdil i loni. Podle údajů Mezinárodního rozhodčího soudu ICC, který sídlí v Paříži a který nedávno zřídil pobočky také v Hongkongu a New Yorku, byl v roce 2015 podán opět vyšší počet žalob než o rok dříve. Tentokrát to bylo 801 žádostí o zahájení arbitráže podle rozhodčích pravidel ICC.

Mezinárodní rozhodčí soud ICC patří mezi globálně nejvýznamnější instituce svého druhu. Mezi další významné rozhodčí soudy patří například hongkongský HKIAC, vídeňský VIAC, americký ICDR nebo londýnský LCIA.

Jak vyplývá z nedávno zveřejněných statistik ICC, v roce 2015 nedošlo pouze k nárůstu počtu nových sporů, ale také k vytvoření rekordu ohledně průměrné hodnoty nových sporů za jeden rok a také ohledně celkové hodnoty všech sporů aktuálně probíhajících před Mezinárodním rozhodčím soudem ICC. V roce 2015 dosáhla průměrná hodnota nových případů výše 84 milionů dolarů, když o rok dříve to bylo jen 63 milionů dolarů. Celková hodnota všech arbitráží projednávaných před Mezinárodním rozhodčím soudem ICC na konci roku 2015 dosáhla částky 286 miliard dolarů. Největším novým sporem roku 2015 je pak arbitráž o 1 miliardu dolarů.

Co se týče otázky, kterých hospodářských sektorů se nové spory v roce 2015 týkaly, tak nejčastější oblastí je stavebnictví a strojírenství (čtvrtina) a dále také energetika (pětina). Podle rozhodčích pravidel ICC se nicméně nesoudí jen soukromé společnosti, ale stranou sporu může být i stát nebo státní subjekt, který se obchodních vztahů účastní jakožto jedna ze stran, a nikoliv jako suverénní stát. Počet arbitráží, kde vystupují právě stát nebo státní subjekt, za poslední rok také narostl. Tento druh subjektů je stranou sporu v již 13 % nových arbitráží ICC.

V roce 2015 dále vzrostl počet vydaných rozhodčích nálezů (498) a klesl poměr arbitráží, jejichž hodnota dosahuje „pouze“ 1 milionu dolarů.

Rozhodci a rozhodkyně

Podle statistik ICC v roce 2015 vzrostl také počet nominovaných rozhodců, kteří nepochází z bohatých západních zemí, ale z rozvíjejících se ekonomik. Především pak vzrostl počet rozhodců z Latinské Ameriky (185). Stále se nicméně v případě nominace rozhodců mezinárodních komerčních arbitráží jedná o dominantně západní „disciplínu“, když největší počet rozhodců arbitráží podle rozhodčích pravidel ICC pochází z Velké Británie (185), Spojených států (133) a Švýcarska (111). Jako místo konání arbitráží byla tradičně zvolena nejčastěji Paříž, následovaly Londýn a Ženeva.

Poslední statistiky ICC se také vůbec poprvé věnují otázce, zda jsou nominováni muži rozhodci nebo ženy rozhodkyně. Ženy byly jako rozhodkyně v roce 2015 zvoleny v 10 % případů, přičemž nejčastěji jako členky tribunálu (43 %), a v menší míře jako jediné rozhodkyně (32 %) nebo předsedkyně tribunálu (25 %).

Kompletní statistiky arbitráží za rok 2015 zveřejní Mezinárodní obchodní komora (ICC) v průběhu roku.

Naše newslettery

×