Investiční arbitráže v roce 2015

25. květen 2016  |  Lukáš Hoder

Podle nových statistik byl rok 2015 rekordní. Došlo k zahájení doposud nejvyššího počtu nových investičních žalob, které investoři podali k washingtonskému Mezinárodnímu středisku pro řešení sporů z investic (ICSID). Překvapivé je, že nejčastěji byly žalovány západoevropské státy.

Pokud jsem loni k statistikám ICSID na Patrii psal, že trvá trend poměrně vysokého počtu nových investičních sporů, tak vzestupná tendence neskončila. Mezi žalovanými státy vede západní Evropa, a to hlavně (opět) díky solárním elektrárnám ve Španělsku. Celkový počet nově podaných žalob k soudu ICSID se vyšplhal na číslo 52. Jak je vidět na grafu níže, jednalo se o rekordní rok z celé historie ICSID.

Jak přitom vyplývá z dalších grafů, nejčastěji žalované byly země západní Evropy, což zdaleka nebývalo zvykem. Jak totiž vyplývá z historických statistik ICSID, západní Evropa je za dobu fungování tohoto mechanismu řešení sporů naopak jedním z nejméně žalovaných regionů. Historicky jsou nejčastěji žalovány země z východní Evropy, Jižní Ameriky nebo Afriky.

Níže tedy uvádím graf poměru počtu nových žalob dle regionu, ve kterém se žalovaný stát nachází, a to za rok 2015.

Jak vyplývá z dalšího grafu, kde jsou uvedeny počty žalob za rok 2015 u jednotlivých zemí, tak za touto „přední“ pozicí západní Evropy stojí především přetrvávající přísun žalob kvůli solárním elektrárnám ve Španělsku. Podobně jako se Česko kvůli solárním arbitrážím stalo v roce 2013 nejžalovanějším státem na světě (viz dřívější text na Patrii), tak i Španělsko se s tímto problémem opakovaně potýká. Loni čelilo Španělsko patnácti novým žalobám, naopak Česko žádné. Snad je to tím, že se Česku před rozhodčími tribunály podařilo společné žaloby „solárníků“ rozdělit na jednotlivé spory, takže investoři nemohou sdílet náklady drahé investiční arbitráže.

Co se týče hospodářských sektorů, tak v tomto ohledu se statistiky za rok 2015 v podstatě neliší od historických dat. Opět byly nejčastější žaloby z oblasti těžebního průmyslu, energetiky a dopravy, nicméně je pravda, že za minulý rok spory v oblasti energetiky velmi výrazně dominovaly.

Kdo vyhrává?

Výsledky investičních arbitráží jsou v zásadě vyrovnané, nicméně záleží, jak se na tuto otázku díváme (viz hodnocení úspěšnosti investičních žalob). V roce 2015 u sporů vedených před ICSID byly dvě třetiny sporů rozhodnuty a zbylá jedna třetina byla skončena v průběhu řízení (např. dohodou stran). Ze dvou třetin rozhodnutých sporů byla přibližně polovina žalob pro investory úspěšných a polovina neúspěšných.

Naše newslettery

×