Nákupy za hubičku na eBay: Dají se považovat za „neúměrné zkrácení“?

16. červenec 2015  |  Tomáš Zach

Jedním z právních institutů, který přinesl do českého práva nový občanský zákoník, je i tzv. neúměrné zkrácení. Ten dává straně smlouvy možnost žádat její zrušení či obdržet dodatečné plnění, je-li plnění druhé strany v hrubém nepoměru k tomu, co poskytla ona sama. Avšak vzhledem k tomu, že judikatura českých soudů k tomuto novému pravidlu zatím chybí, nepanuje mezi právníky shoda na jeho výkladu a reálném dopadu do smluvní praxe. I proto pro nás může být poučné nedávné rozhodnutí německého Spolkového soudního dvora o použitelnosti pravidla neúměrného zkrácení na internetové aukce typu eBay.

Soudci Spolkového soudního dvora v Karlsruhe se totiž v nedávné době zabývali sporem, k němuž zavdala podnět právě internetová aukce eBay. Vlastník ojetého vozu VW Passat, jehož hodnota byla později znalcem určena na zhruba 5000 euro, ho v této aukci nabídl za startovní cenu 1 euro.  O několik minut později internetový kupec tuto nabídku přijal s maximální cenou 555 euro. Po několika hodinách však prodávající svojí nabídku ze serveru eBay stáhl s tím, že již našel kupce jiného. Kupující se však s tímto vysvětlením nespokojil a obrátil se na německou justici.

Německé soudy ve všech stupních především konstatovaly, že v souladu s podmínkami internetové aukce eBay nelze nabídku jednostranně stáhnout poté, co ji již jiný uživatel akceptoval. Mezi prodávajícím a kupujícím tak byla platně uzavřena smlouva a vzhledem k tomu, že prodávající plnění neposkytl, má kupující právo na náhradu škody. Prodávající se dovoláním k nejvyšší německé instanci pokusil alespoň omezit rozsah náhrady škody, a to právě s poukazem na německou obdobu institutu neúměrného zkrácení.

Spolkový soudní dvůr však tento argument nevyslyšel. Podle soudu je totiž pro aukce typu eBay šance výhodné koupě či prodeje typická, přičemž uživatelé tohoto portálu jsou s rizikem takového nepoměru předem srozuměni. Navíc, jelikož může prodávající stanovit minimální cenu, není důvodu ho na úkor kupujícího dále chránit. Německý kupující se tak svého práva na VW Passat za několik set euro nakonec dovolal. Jak by se obdobný případ posoudil v Česku podle nového občanského zákoníku (NOZ)?

Předně je potřeba zdůraznit, že institut neúměrného zkrácení je v NOZ oproti německému občanskému zákoníku (BGB) upraven odlišně. Zatímco BGB vyžaduje pro jeho uplatnění nejen hrubý nepoměr mezi plněním stran, ale i zneužití situace jednou z nich, podle NOZ zasluhuje zkrácená strana ochranu již při pouhé existenci hrubého nepoměru mezi plněním stran (objektivní hledisko). Oproti Německu však na druhou stranu NOZ stanovuje celou řadu explicitních výjimek z použití neúměrného zkrácení. Podle jedné z nich je použití neúměrného zkrácení vyloučeno, pokud se jedná o obchod na burze, v dražbě či způsobem veřejné dražbě postavené naroveň. Patří do této kategorie i internetová aukce typu eBay? O tom zatím není mezi českými právníky shoda. Než nám však tuzemská judikatura přinese definitivní odpověď na tuto otázku, mohou pro nás argumenty Spolkového soudního dvora být alespoň inspirací či podnětem k zamyšlení.

Naše newslettery

×