Zapomenout na oznámení o osvobozených příjmech se nevyplácí

28. únor 2020  | 

S blížícím se termínem lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2019 bychom chtěli upozornit, že se blíží i lhůta pro podání oznámení o osvobozených příjmech. I když oznamovací povinnost mají fyzické osoby už od roku 2015, stále se na to zapomíná. Případné sankce jsou však vysoké.

Pokud fyzická osoba obdržela v roce 2019 příjem, který je osvobozený od daně z příjmů a jeho hodnota je vyšší než 5 mil. Kč, vzniká jí povinnost oznámit tuto skutečnost správci daně. Lhůta pro oznámení osvobozeného příjmu je stejná jako lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů. Příjem plynoucí do společného jmění manželů oznámí pouze jeden z manželů. Výjimkou z oznamovací povinnosti jsou osvobozené příjmy, které si správce daně může dohledat sám ve veřejných rejstřících nebo evidenci, jako např. příjem z prodeje tuzemských nemovitostí zapisovaných do katastru. Neoznámení osvobozeného příjmu je sankciováno pokutou, která se spočítá jako procento z hodnoty neoznámeného příjmu.

Naše newslettery

×