Finanční leasing a snížení DPH od 1. ledna 2020

6. leden 2020  | 

S účinností od 1. ledna 2020 dochází v důsledku přijetí tzv. daňového balíčku 2019 (zákon č. 80/2019 Sb.) ke zpřesnění definice dodání zboží u smluv o finančního leasingu a ke snížení DPH u tepla a chladu.

Rádi bychom připomněli, že s účinností od 1. ledna 2020 dochází ke změně v rozlišování leasingu na dodání zboží s povinností odvést DPH již při předání předmětu leasingu uživateli oproti poskytnutí služby s postupným odvodem DPH. Do konce roku 2019 se o finanční leasing jednalo pouze tehdy, pokud bylo ve smlouvě ujednáno, že při ukončení leasingu uživatel povinně převezme vlastnické právo k předmětu nájmu. Nově je však za dodání zboží s povinností odvést DPH z celkové částky leasingu považováno i plnění ze smluv, které v sobě mají obsaženou pouhou možnost přechodu vlastnictví, kdy využití této opce se jeví jako jediná ekonomicky rozumná volba v okamžiku uzavření leasingové smlouvy (např. kdy kupní cena je tak nízká, že by nedávalo smysl předmět leasingu neodkoupit). Změna se týká smluv, které jsou uzavřeny a předmět leasingu předán po 1. lednu 2020.

Od nového roku dochází také k přeřazení tepla a chladu do druhé snížené sazby DPH ve výši 10 %. K uplatňování sazeb DPH u tepla a chladu od 1. ledna 2020, a to včetně způsobu vypořádání uhrazených záloh, vydalo GFŘ praktickou informaci dostupnou zde.

Naše newslettery

×