Rozhodnutí

Celkem: 318 ..3 4 5 6 7 8 9 10 11..

Koho žalovat v případě bezdůvodného obohacení?

Zákony, Rozhodnutí, Finance a trhy  |  14. květen 2015

Přestavte si, že někdo, kdo se například domnívá, že je vlastníkem vašeho bytu, jej pronajímá třetí osobě. Poté, co se svého práva domůžete, budete zpravidla čelit otázce, po kom vymáhat neoprávněný prospěch? Po domnělém nájemci, nebo pronajímateli? Po obou? Nejvyšší soud se touto otázkou několikrát zabýval a jeho závěry jsou v tomto ohledu ustálené.

„Právo být zapomenut“ již rok platí i v Česku

Firmy, Rozhodnutí  |  11. květen 2015

Před rokem Soudní dvůr EU rozhodl, že Evropané mohou po webových vyhledávačích jako Google požadovat, aby ve výsledcích vyhledávání neodkazovaly na některé citlivé údaje. Rozsudek se přitom vztahuje i na české weby jako Seznam nebo Centrum. Jaké jsou výsledky „práva být zapomenut“ za první rok jeho existence?

Co všechno může věřitel do blankosměnky doplnit?

Firmy, Rozhodnutí  |  7. květen 2015

V české soudní rozhodovací praxi není jednota názorů ohledně toho, co ještě může věřitel po právu do blankosměnky doplnit. Podle názoru Nejvyššího soudu má mít věřitel vyplňovací právo překračující rámec písemné dohody s výstavcem.

Příslušnost soudů: Žalovaní s neznámým bydlištěm se spravedlnosti nevyhnou

Zákony, Rozhodnutí  |  4. květen 2015

Nařízení zvané Brusel I bis nahradilo začátkem tohoto roku původně účinné nařízení Brusel I. Stejně jako u jeho předchůdce je i obsahem nového nařízení úprava příslušnosti soudů a uznávání a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech. Soudy tato pravidla používají tehdy, kdy není jasné, který soud by měl řešit například určitou žalobu. Že jde o případy v praxi poměrně časté, svědčí i rozhodnutí Nejvyššího soudu z loňského roku.

Nemovitosti a společné jmění bývalých manželů: Malý průvodce po žalobách

Zákony, Rozhodnutí  |  30. duben 2015

Spory o majetek mezi bývalými manžely dnes bohužel nejsou výjimkou. Přitom u nich nemusí být často jasné, jaký právní „nástroj“ má ten který z manželů při hájení svých zájmů použít. Případ z této oblasti řešil nedávno Nejvyšší soud. Potvrdil, že posoudit, zda určitá nemovitost skutečně patří do společného jmění bývalých manželů, může soud pouze jako předběžnou otázku v řízení o jeho vypořádání. To znamená, že bývalý manžel nebo manželka by teoreticky neměli mít naléhavý právní zájem k podání takzvané určovací žaloby. Neplatí to však vždy.

Dovolání k Nejvyššímu soudu: Případ akcionářů ukázal, jak mají soudci postupovat

Zákony, Rozhodnutí  |  27. duben 2015

Ústavní soud se ve svém nedávném nálezu vyjádřil značně kriticky k činnosti Nejvyššího soudu z hlediska porušování ústavního práva na spravedlivý proces. Ve svém nálezu se věnoval zejména posuzování přípustnosti dovolání ze strany Nejvyššího soudu. Dle nálezu se v případě, kdy Nejvyšší soud neodůvodní dostatečně, proč dovolání zamítl, jedná o odepření spravedlnosti a porušení ústavněprávních principů.

Konkludentní ukončení pracovního poměru dohodou

Firmy, Zákony, Rozhodnutí  |  23. duben 2015

K ukončení pracovního poměru dochází nejčastěji písemně, a to buď výpovědí, nebo dohodou. Vše by se mohlo zdát být jasné, ale v praxi tomu tak samozřejmě často není. Právě u písemných dohod o rozvázání pracovního poměru se vyskytly i případy, kdy ji nepodepsaly obě strany, tedy zaměstnanec i zaměstnavatel. Vznikla tak otázka, zda mohl pracovní poměr zaniknout jiným způsobem, tzv. konkludentně.

Nová regulace dronů v USA nepotěšila Amazon

Firmy, Rozhodnutí  |  20. duben 2015

Zatímco automobily bez řidiče kontrolované počítačem již mohou vyjet na silnice v řadě amerických států, „chytré“ drony, tedy autonomní bezpilotní letadla, prozatím tuto možnost v USA nezískají. Federální úřad pro letectví nedávno zveřejnil první verzi pravidel komerčního využívání dronů, které by měly platit do dvou let. Provoz autonomních dronů, například pro rozvoz zboží, tato pravidla zatím neumožní.

Jsou data vašich klientů v bezpečí?

Firmy, Rozhodnutí  |  13. duben 2015

Všichni podnikatelé, kteří spravují osobní údaje svých klientů, jako jsou e-maily nebo čísla kreditních karet, musí zajistit jejich bezpečnost před zneužitím. Musí být ale připraveni i na situaci, když ochrana selže a někdo údaje zneužije. Jste připraveni?

Test

Rozhodnutí, Finance a trhy  |  9. duben 2015

test

Může být výpověď daná obéznímu zaměstnanci diskriminační?

Firmy, Zákony, Rozhodnutí  |  2. duben 2015

Ochrana zaměstnanců při přístupu k zaměstnání a před jeho neoprávněným ukončením z diskriminačních důvodů je dlouhodobým pilířem evropského práva v pracovní oblasti. K výkladu jednoho z těchto důvodů – a to sice zdravotního postižení – se nedávno v zajímavém případu vyjádřil i lucemburský Soudní dvůr Evropské unie.

Evropská unie rozehrává další kolo sporu o veřejných podporách amerického Boeingu

Firmy, Rozhodnutí, Finance a trhy  |  30. březen 2015

Dlouholetý spor mezi Evropskou unií a USA ohledně subvencování výrobců letadel má další pokračování. Na půdě Světové obchodní organizace (WTO) probíhá spor ohledně souladu veřejných podpor pro Boeing v USA a pro Airbus v EU s pravidly WTO, jejichž základním cílem je liberalizace mezinárodního obchodu. EU podala návrh na zahájení procesu konzultací se Spojenými státy ohledně zákona přijatého ve státě Washington.

Budete také ručit za dodavatelem neodvedenou DPH?

Daně, Rozhodnutí  |  26. březen 2015

Nejvyšší správní soud v Brně zveřejnil na počátku letošního roku významné rozhodnutí ohledně ručení odběratele za nezaplacenou DPH. Toto rozhodnutí dává částečnou odpověď těm, kteří mají obavy uzavírat obchody s partnery stojícími na prahu ekonomických potíží. Ukazuje se, že tyto obavy nemusí být neopodstatněné.

Nenechte se mýlit: Předat výpověď nerovná se vždy převzít výpověď (II.)

Firmy, Zákony, Rozhodnutí  |  23. březen 2015

Zaměstnavatel umožnil svému zaměstnanci zvolit, jakou formou spolu ukončí pracovní poměr. Kdyby však býval věděl, do jakých problémů ho tato benevolence uvrhne, jistě by tak nečinil.

Při ukončení pracovního poměru nešetřete papírem

Firmy, Zákony, Rozhodnutí  |  19. březen 2015

Výpověď z pracovního poměru není v zásadě možné vázat na podmínku, která má teprve v budoucnu nastat. Dle aktuální judikatury tedy nemůžete zaměstnanci, když se s ním chcete rozloučit, předat dohodu o ukončení pracovního poměru a zároveň i výpověď jako „záložní“ variantu pro případ, že zaměstnanec na dohodu nepřistoupí. Nejde ani zaměstnanci platně podat výpověď jen pro případ, že soud později shledá neplatným okamžité zrušení pracovního poměru. Nastiňme si proto na několika příkladech řešení, jak v obdobných situacích postupovat.

Naše newslettery

×