Zaplacenou 4% daň z nabytí bytové jednotky v rodinném domě lze žádat zpět

3. červenec 2020  | 

Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí neumožňovalo uplatnit osvobození od daně v případech, kdy byla pořízena bytová jednotka v rodinném (nikoliv bytovém) domě, a to až do jeho změny v roce 2019. Lidé, kteří si pořídili byt v domě klasifikovaném pro účely stavebních předpisů jako rodinný dům, tak byli zákonem znevýhodněni ve srovnání s nabyvateli srovnatelných bytů, které se nacházely v domě označeném jako bytový dům.

Nejvyšší správní soud v rozhodnutí sp.zn. 4 Afs 89/2020 ze dne 24. června 2020 konstatoval, že nemožnost osvobodit bytové jednotky v rodinném domě je mezerou v zákoně. Přitom z dokumentace provázející přijetí příslušné zákonné úpravy žádným způsobem nevyplývá, že by zákonodárce vědomě zamýšlel zakotvit takto nerovné postavení nabyvatelů bytových jednotek. Nejvyšší správní soud tedy rozhodl, že i nabytí bytové jednotky v rodinném domě bylo od daně z nabytí osvobozeno.

Finanční správa následně publikovala své vyjádření k tomuto přelomovému rozhodnutí a uvedla, že „v případech, kdy nebylo dosud daňové řízení pravomocně ukončeno, případně bude podáno v zákonné lhůtě dodatečné daňové přiznání, Finanční správa v rámci rozhodování ke shora uvedeným závěrům Nejvyššího správního soudu přihlédne“.

Kdo tedy v minulosti pořídil bytovou jednotku v rodinném domě a z toho důvodu přiznal a zaplatil 4% daň z nabytí, může podat dodatečné přiznání a daň žádat od finančního úřadu zpět, pokud ještě neuplynula lhůta pro stanovení daně.

S ohledem na termíny podání přiznání k dani z nabytí a běh daňových lhůt může být daň vrácena těm poplatníkům, kterým Katastr nemovitostí zapsal nabytí vlastnického práva v dubnu 2017 nebo později. Přitom poplatníci, kterým bylo nabytí vlastnického práva zapsáno v dubnu 2017, si musí pospíšit, protože v jejich případě je podání dodatečného přiznání možné jen do konce července 2020.

Naše newslettery

×