Jak stát zlepšil podporu rodinám s dětmi. Přehled aktuálních novinek

2. únor 2015  |  Pavla Blažková

Koncem loňského roku bylo přijato několik změn, které mají ekonomicky podpořit rodiny s dětmi. Většinou se projeví až od nového roku, ovšem jednu z nich lze využít již za rok 2014.

Porodné (2015)

Od 1. ledna 2015 stát vyplácí porodné nejen za první, ale i za druhé dítě. U prvního dítěte zůstává porodné v dosavadní výši 13 tisíc Kč, u druhého dítěte činí 10 tisíc Kč.

Na porodné by měl dosáhnout také vyšší počet rodičů než dříve, neboť se současně zvyšuje částka příjmu rodiny nebo samoživitelky, která je rozhodná pro přiznání této dávky státní sociální podpory. Dříve vznikal nárok na porodné, pokud rozhodný příjem nepřesahoval 2,4 násobek ročního minima. Nově se tento koeficient zvyšuje na 2,7 násobek, takže na porodné dosáhne v roce 2015 rodina s čistým příjmem do 20 817 Kč a matka samoživitelka s čistým příjmem do 13 176 Kč.

Porodné se rovněž zvyšuje u žen, které porodí vícerčata, a to na částku 23 tisíc Kč (tj. součet porodného za první a druhé dítě). Dříve činila tato částka 19 500 Kč.

Nový typ slevy na dani za umístění dítěte (2014)

Zavádí se nový typ roční slevy na dani za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v zařízení péče o děti předškolního věku (např. jesle, mateřská škola, nově také dětská skupina). Tuto slevu lze uplatnit poprvé již za rok 2014. Sleva se poskytuje za každé vyživované dítě ve výši výdajů prokazatelně vynaložených za umístění dítěte v těchto zařízeních, maximálně však do stanovené výše minimální mzdy. Pro zdaňovací období 2014 činí tento limit částku 8 500 Kč a pro zdaňovací období 2015 částku 9 200 Kč. Výši slevy prokáže poplatník potvrzením, které mu vydá příslušné zařízení péče o děti.

Tuto slevu na dani si mohou uplatnit i osoby s příjmy ze samostatné činnosti nebo s příjmy z pronájmu, které uplatňují u těchto příjmů výdaje v paušální výši, bez ohledu na to, zda součet dílčích základů daně z těchto příjmů je vyšší nebo nižší než 50% jejich celkového základu daně.  Neplatí zde tedy omezení, které se vztahuje na uplatnění slevy na manželku/manžela a daňového zvýhodnění na vyživované dítě u těchto osob, kdy si poplatníci fyzické osoby s paušálními výdaji nemohou slevu na manžela a daňové zvýhodnění uplatnit ke snížení své daňové povinnosti, pokud nesplní výše uvedenou podmínku.

Rodiče, kteří nemají dostatečně vysoké zdanitelné příjmy, si nebudou moci tuto slevu na dani uplatnit, pokud jejich daňová povinnost bude nižší než celková výše ostatních uplatnitelných slev na dani. Sleva na vyživované děti z daňového zvýhodnění se do výše těchto slev nezapočítává.

Slevu na dani za umístění dítěte si budou moci uplatnit poplatníci jen v rámci provedení ročního zúčtování u svého zaměstnavatele nebo v daňovém přiznání.

Zvýšení daňového zvýhodnění na další vyživované dítě (2015)

Od roku 2015 dochází ke zvýšení daňového zvýhodnění (tj. daňové slevy nebo daňového bonusu nebo jejich kombinace) na druhé, třetí a každé další dítě ročně, takže jeho výše činí

-  13 404 Kč na jedno dítě

-  15 804 Kč na druhé dítě

-  17 004 Kč na třetí a každé další dítě.

Pokud si daňové zvýhodnění v rámci jedné společně hospodařící domácnosti uplatňuje více poplatníků, posuzuje se počet dětí dohromady a poplatníci si mohou zvolit, za jaké dítě a v jaké výši si daňové zvýhodnění uplatní.

V platnosti zůstává omezení absolutní maximální částky daňového bonusu na všechny vyživované děti ve výši 60 300 Kč ročně.

Stále platí dosavadní omezení pro uplatnění daňového zvýhodnění, kdy si

-  daňový bonus může uplatnit jen poplatník, který ve zdaňovacím období měl příjem ze závislé činnosti, ze samostatné činnosti, z kapitálového majetku nebo z nájmu alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy (55 200 Kč pro rok 2015). Přitom u poplatníka, který má příjmy pouze z nájmu, nesmí výdaje převýšit tyto příjmy. Do těchto příjmů se však nezapočítávají příjmy od daně osvobozené, příjmy, z nichž je konečná daň vybrána srážkou a příjmy ze zdrojů v zahraničí, které jsou v České republice vyjmuty ze zdanění;

-  daňové zvýhodnění nemůže uplatnit poplatník, který u příjmů ze samostatné činnosti nebo z nájmu uplatňuje výdaje v paušální výši a součet dílčích základů daně, u kterých byly výdaje tímto způsobem uplatněny, je vyšší než 50 % celkového základu daně.

Naše newslettery

×