Oznámení o osvobozených příjmech do 1. 4. 2020 - aktuálně

19. březen 2020

V současné komplikované situaci ovlivněné koronavirem upozorňujeme, že rozhodnutí ministryně financí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události se nijak nedotýkají lhůty pro podání oznámení o osvobozených příjmech.

Fyzické osoby, které v roce 2019 obdržely příjem osvobozený od daně z příjmů v hodnotě vyšší než 5 mil. Kč a jejichž lhůta pro podání daňového přiznání je 1. 4. 2020 (nemají daňového poradce), mají povinnost podat oznámení o osvobozených příjmech v této lhůtě. V případě pozdního podání se poplatníci vystavují riziku vysokých sankcí.

Naše newslettery

×