Pozor na nová pravidla pro uplatňování odpočtu na výzkum a vývoj

20. únor 2020  | 

V návaznosti na přijetí zákona č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, s účinností od 1. 4. 2019 došlo k významným změnám v uplatňování odpočtu na podporu výzkumu a vývoje. Nově je stanovena nová povinnost oznámit správci daně záměr odečíst odpočet na výzkum a vývoj od základu daně.

Nová pravidla pro uplatňování odpočtu na podporu výzkumu a vývoje přinesla mj. povinnost oznámit správci daně záměr uplatnit u určitého projektu odpočet na výzkum a vývoj. Náležitosti takového oznámení jsou stanoveny zákonem a jejich nedodržení má za následek nemožnost odečíst od základu daně odpočet na výzkum a vývoj. Poplatník má povinnost učinit oznámení v souvislosti s realizací konkrétního projektu výzkumu a vývoje, a to pouze jednou na začátku časového úseku, v němž hodlá výdaje vynaložené na realizaci projektu výzkumu a vývoje zahrnout do odpočtu.

Upozorňujeme, že odpočet související s oznámeným projektem výzkumu a vývoje lze odečíst od základu daně nejdříve za období, pro které je ve lhůtě pro podání řádného daňového přiznání schválena projektová dokumentace. Projektová dokumentace musí být v této lhůtě schválena i v případě, že v takovém období nelze odpočet na podporu výzkumu a vývoje odečíst z důvodu nízkého základu daně nebo daňové ztráty.

Pro zvýšení informovanosti a právní jistoty poplatníků daně z příjmů právnických a fyzických osob při uplatňování odpočtu na podporu výzkumu a vývoje vydalo Generální finanční ředitelství informaci k problematice Oznámení o záměru odečíst od základu daně odpočet na podporu výzkumu a vývoje podle § 34ba zákona o daních z příjmů ve znění od 1.4.2019 dostupnou zde.

Naše newslettery

×