Informace k daňovým dopadům BREXITU

4. únor 2020

V noci z 31. ledna na 1. února 2020 vystoupilo Spojené království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie. Má tato událost nějaké bezprostřední daňové dopady?

Rozhodnutí Spojeného království o vystoupení z EU bylo završeno přijetím dohody o vystoupení a tato dohoda nabyla účinnosti 31. ledna 2020. Od 1. února 2020 tedy Spojené království přestalo být členskou zemí EU. Dohoda o vystoupení zajišťuje, že do 31. prosince 2020 včetně bude trvat tzv. přechodné období, během kterého Spojené království dočasně zůstává na jednotném trhu EU a bude dále vyjednávat dohodu o budoucím dlouhotrvajícím uspořádání vztahů s EU a jejími členskými zeměmi. Do 31. prosince 2020 budou tedy obchodní i další vztahy fungovat podle stávajících pravidel.

Z pohledu uplatňování DPH nedochází po dobu přechodného období k žádným změnám. Například pro případy

  • intrakomunitárního dodání/pořízení zboží,

  • přeshraničního poskytování služeb,

  • vrácení daně podle § 82 zákona o DPH,

  • režimu jednoho správního místa (MOSS),

  • ostatních zvláštních režimů ve vztahu k EU (např. §8 zasílání zboží, §90 zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím apod.),

platí pro Spojené království i nadále stejná pravidla jako pro ostatní státy Evropské unie.

Obdobně po přechodné období, tj. 31. prosince 2020, platí stávající pravidla pro aplikaci daně z příjmů právnických a fyzických osob. V závislosti na dosažené dohodě s EU, případně specificky s Českou republikou, pak v následujícím období budou platit buď nově dohodnutá zvláštní pravidla nebo se bude uplatňovat zákon o daních z příjmů v závislosti na podmínkách stanovených ve smlouvě o zamezení dvojího zdanění sjednané mezi Spojeným královstvím a Českou republikou.

Naše newslettery

×