Revize katastru nemovitostí a povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí

27. leden 2020  | 

Již několik let provádí katastrální úřady revize katastru nemovitostí. Revize se zabývá především hranicemi pozemků, obvody budov, druhy pozemků, typy staveb a způsoby jejich využití apod.

V této souvislosti doporučujeme především vlastníkům pozemků, aby si prověřili, zda v obcích, v jejichž katastru se dané pozemky nacházejí, nebyla v průběhu roku 2019 provedena revize v jejímž důsledku došlo ke změně druhu nebo jeho výměry pozemku. Pokud by se tak stalo, je vlastník povinný uvést tyto změny v přiznání k dani z nemovitých věcí a podat jej na finanční úřad nejpozději do 31. ledna 2020.

Naše newslettery

×