Jednotný kurz ČNB pro zdaňovací období 2019

13. leden 2020  | 

Finanční správa 10. ledna 2020 zveřejnila Pokyn GFŘ D-42 a tím vyhlásila jednotné kurzy pro přepočet zahraničních měn za zdaňovací období 2019 [https://www.financnisprava.cz/cs/dane/novinky/2020/pokyn-gfr-d-42-10275].

Jednotný kurz je průměrem směnných kurzů jednotlivých měn stanovených a vyhlášených Českou národní bankou. Je určen pro poplatníky, kteří nevedou účetnictví a nechtějí pro přepočty měn použít aktuální denní kurz ČNB k datu platby příjmu či výdaje, ani pevný kurz ČNB pro předem libovolně stanovené období. Připomínáme, že poplatníci si mohou pro každé zdaňovací období zvolit, který kurz pro přepočet měn je pro ně výhodnější a použít jej. Pozor, zvolené kurzy však nelze kombinovat v jednom zdaňovacím období.

Naše newslettery

×