Stanovení průměrné a minimální mzdy pro rok 2020

10. prosinec 2019

Ve Sbírce zákonů bylo publikováno nařízení vlády, kterým se stanovují údaje potřebné pro stanovení průměrné mzdy s účinností od 1. ledna 2020. Průměrná měsíční mzda pro rok 2020 je stanovena ve výši 34 835 Kč (v roce 2019 32 699 Kč).

Uvedený údaj ovlivňuje např. výši důchodů přiznávaných od 1. ledna 2020 či hranici pro solidární zvýšení daně, která bude tedy pro rok 2020 stanovena na částku 1 672 080 Kč (pro srovnání – pro rok 2019 činí tato částka 1 569 552 Kč). Průměrná mzda ovlivňuje také tzv. strop vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění či minimální výši záloh na důchodové pojištění OSVČ či rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění, který pro rok 2020 zůstává stejný jako pro rok 2019, a to ve výši 3 000 Kč měsíčně.

Vláda také s účinností od 1. ledna 2020 schválila zvýšení měsíční minimální mzdy z 13 350 Kč na 14 600 Kč. Minimální mzda ovlivňuje například maximální výši slevy na dani v podobě tzv. školkovného nebo výši příjmů, které musí poplatník dosáhnout pro přiznání nároku na daňový bonus na dítě. Poplatník má nárok na daňový bonus, za podmínky, že jeho příjem ze zaměstnání nebo samostatné činnosti činí alespoň 6násobek minimální mzdy za rok, tj. 80 100 Kč v roce 2019, resp. 87 600 Kč v roce 2020. Minimální mzda dále ovlivní výši osvobození pravidelných důchodů. Ty jsou osvobozeny do výši 36násobku minimální mzdy, tedy do částky 480 600 Kč za rok 2019, resp. 525 600 Kč za rok 2020. Zvýšení minimální mzdy bude v průběhu prosince vyhlášeno ve Sbírce zákonů.

Naše newslettery

×