EET pro všechny se blíží, je dobré situaci nepodcenit

29. říjen 2019  | 

Schválení novely zákona o EET, která spustila náběh třetí a čtvrté vlny, bylo tématem intenzivně diskutovaným v médiích. Díky tomu zřejmě většina podnikatelů pochopila, že se jich evidence tržeb začne týkat. Jako u každé nové povinnosti je potřeba předem se na ni připravit. Zamysleli jsme se proto nad některými detaily, které by se vám v praxi mohly hodit.

Až do 30. dubna příštího roku se bude EET vztahovat jen na podnikání v oblasti ubytování a stravování (bez prodeje s sebou), maloobchod a velkoobchod. Od 1. května 2020 však budou evidovat tržby všichni, kteří v rámci své podnikatelské činnosti přijmou hotovostní platbu a nevztahuje se na ně některá z výjimek. Pozor, nejde jen o podnikatele, EET se vztahuje také např. na spolky, pokud provozují vedlejší podnikatelskou činnost a za rok si takto vydělají víc než 300 tis. Kč (resp. tržby z těchto aktivit převýší 5 % celkových příjmů). Také nejde jen o prodeje koncovým zákazníkům (B2C), hotovostní tržby se obecně evidují i mezi podnikateli (B2B). Evidence se nevztahuje a ani nadále se vztahovat nebude na platby kartou, převody z účtu a jiné bezhotovostní formy placení.

Pozor na včasnou registraci a volbu zařízení pro EET

Ten, koho se nová povinnost dotkne, se musí včas k EET zaregistrovat a získat od finančního úřadu tzv. autentizační údaje, které mu umožní přístup na portál pro evidenci tržeb, správu potřebných certifikátů, povinně uváděných údajů o provozovnách a podobně. Samozřejmě je nutné vybavit prodejní místa zařízením s připojením k internetu a příslušným software, které je schopné se připojit na servery finanční správy a hotovostní tržby zaevidovat. V tomto ohledu by se měl každý v klidu zamyslet, jaký typ zařízení je pro jeho typ podnikání ideální, protože na trhu existuje řada možností. Například profese, které znají své zákazníky a mají k dispozici jejich kontakty (například kadeřníci či maséři, fitness s registrovaným členstvím a podobně) mohou využít možnosti vystavit účtenku elektronicky a zaslat ji zákazníkovi emailem. Zde je potřeba upozornit, že povinnost vydat doklad stanoví i jiné zákony, například zákon o ochraně spotřebitele, a pro elektronickou formu může být nutné získat zákazníkův souhlas. Dodavatelé pokladních zařízení už počáteční problémy odstranili, přesto je dobré nově pořízená zařízení včas vyzkoušet a ujistit se, že tržby evidují správně (například při potížích s internetem konkrétní tržbu zaevidují později, a to se správnými údaji a pouze jednou).

Někoho mohou zajímat výjimky

Novela zákona o EET rozšířila povinnost evidovat tržby v principu na všechny hotovostní tržby z podnikání, ale zároveň zavedla i nové výjimky. Zdravotnická zařízení nebo fyzické osoby neplátci DPH s maximálně dvěma zaměstnanci, kteří přijmou za 12 měsíců méně než 600 tis. v hotovosti, budou moci evidovat tržby prostřednictvím papírových účtenek. Finančnímu úřadu pak budou přijaté tržby oznamovat jednou za čtvrtletí. Stejně jako ostatní podnikatelé se však budou muset předem k EET registrovat u finančního úřadu, který jim zároveň vydá blok účtenek. Žádost o povolení tohoto režimu bude možné podat u finančního úřadu od 1. února 2020. Poslanecká sněmovna také zavedla nové výjimky pro různé obory v oblasti sociálních služeb a některých jiných dílčích činností (třeba u prodeje kaprů v předvánočním období). Jedna z existujících výjimek se týká situace, kdy podnikatel přijme hotovostní tržbu zcela výjimečně. Pokud běžně realizuje všechny své tržby převodem na účet nebo jinou bezhotovostní formou, není důvod, aby byl k EET registrovaný. Přesto však může nastat situace, kdy jeho zákazník bude potřebovat výjimečně zaplatit v hotovosti. Je dobré vědět, že takovou tržbu podnikatel zaevidovat nemusí. Pokud se ovšem taková situace zopakuje, zřejmě už se nebude jednat o ojedinělý hotovostní příjem a podnikateli EET povinnosti vzniknou.

Nezapomeňte umístit oznámení

Pro nově zapojené podnikatele je dobré připomenout jednu z administrativních povinností, kterou je nutnost umístit na prodejním místě, kde se přijímají tržby v hotovosti, informační oznámení ve znění, které stanoví zákon. I za nesplnění této povinnosti totiž hrozí pokuta.

Naše newslettery

×