Celkem: 906  1 2 3 4 5 6 7 8 9..

Jednotný kurz ČNB pro zdaňovací období 2019

Daně, Rozhodnutí  |  13. leden 2020

Finanční správa 10. ledna 2020 zveřejnila Pokyn GFŘ D-42 a tím vyhlásila jednotné kurzy pro přepočet zahraničních měn za zdaňovací období 2019 [https://www.financnisprava.cz/cs/dane/novinky/2020/pokyn-gfr-d-42-10275].

Lze souhlasy vydávané stavebním úřadem podle stavebního zákona zrušit ve správním soudnictví? Nejvyšší správní soud otočil.

Rozhodnutí  |  6. leden 2020

Tento článek se zabývá otázkou, zda souhlasy vydávané stavebním úřadem podle stavebního zákona lze soudně přezkoumat v řízení o tzv. žalobě proti rozhodnutí správního orgánu, anebo v řízení o tzv. žalobě na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu. Tuto otázku si čerstvě znovu položil i Nejvyšší správní soud, přičemž tentokrát svůj letitý názor změnil.

Jak je to s vyloučením člena statutárního orgánu, jehož odvolání nelze prosadit na valné hromadě

Firmy, Rozhodnutí  |  6. leden 2020

V tomto článku se podíváme na to, zda a za jakých podmínek může obchodní korporace podat návrh na vyloučení člena svého statutárního orgánu.

Finanční leasing a snížení DPH od 1. ledna 2020

Daně  |  6. leden 2020

S účinností od 1. ledna 2020 dochází v důsledku přijetí tzv. daňového balíčku 2019 (zákon č. 80/2019 Sb.) ke zpřesnění definice dodání zboží u smluv o finančního leasingu a ke snížení DPH u tepla a chladu.

Sazbový balíček bude účinný od 1. ledna 2020.

Daně, Zákony, Rozhodnutí  |  19. prosinec 2019

Poslanecká sněmovna dne 17. prosince 2019 přehlasovala Senát a schválila tzv. sazbový balíček ve svém původním znění. Od 1. ledna 2020 tak vstoupí v účinnost daňový balíček, kterým dojde především ke zvýšení daní z tabákových výrobků a tvrdého alkoholu, hazardních daní či zdanění korunových dluhopisů.

Stanovení průměrné a minimální mzdy pro rok 2020

Daně, Zákony  |  10. prosinec 2019

Ve Sbírce zákonů bylo publikováno nařízení vlády, kterým se stanovují údaje potřebné pro stanovení průměrné mzdy s účinností od 1. ledna 2020. Průměrná měsíční mzda pro rok 2020 je stanovena ve výši 34 835 Kč (v roce 2019 32 699 Kč).

Poslanecká sněmovna schválila tzv. sazbový balíček z dílny Ministerstva financí

Daně, Zákony  |  18. listopad 2019

Poslanecká sněmovna schválila ve třetím čtení návrh zákona, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů (tzv. sazbový balíček). Svého cíle chce novela dosáhnout především zvýšením daní z tabákových výrobků a tvrdého alkoholu, hazardních daní či zdaněním korunových dluhopisů. Návrh počítá s účinností od 1. ledna 2020.

Pořízení nového bytu v rodinném domě je od listopadu osvobozené od 4% daně z nabytí nemovitých věcí

Daně  |  7. listopad 2019

S účinností od 1. listopadu vyřešila novela zákona situaci, kdy při pořízení nového bytu v budově, která je podle stavebních předpisů rodinným domem, nebylo možné uplatnit stejné osvobození, jaké platilo pro první úplatné nabytí vlastnictví bytu v bytovém domě.

EET pro všechny se blíží, je dobré situaci nepodcenit

Daně, Zákony  |  29. říjen 2019

Schválení novely zákona o EET, která spustila náběh třetí a čtvrté vlny, bylo tématem intenzivně diskutovaným v médiích. Díky tomu zřejmě většina podnikatelů pochopila, že se jich evidence tržeb začne týkat. Jako u každé nové povinnosti je potřeba předem se na ni připravit. Zamysleli jsme se proto nad některými detaily, které by se vám v praxi mohly hodit.

Kontrolní činnost SÚIP

HR  |  7. říjen 2019

V první polovině roku provedl Státní úřad inspekce více než 4000 kontrol zaměřených na na odhalování nelegálního zaměstnávání.

Zápočet pohledávky zaměstnavatele na náhradu škody vůči zaměstnanci

HR  |  7. říjen 2019

Jednostranné započtení pohledávky zaměstnavatele na náhradu škody proti pohledávce zaměstnance na mzdu není přípustné, aniž by byla mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem uzavřena dohoda o srážkách ze mzdy. Na tom se nic nemění ani v případě, když nejsou pochybnosti o existenci či výši pohledávky.

Náhrada nákladů zaměstnavatele za úkony prováděné při exekučních srážkách

HR  |  7. říjen 2019

Zaměstnavatelé by se měli dočkat náhrady alespoň části nákladů, vynaložených na agendu exekučních srážek ze mzdy zaměstnanců.

Bezpečnost práce

HR  |  7. říjen 2019

Nová úprava by měla reagovat zejména na technický a technologický vývoj v oblasti vyhrazených technických zařízení a přispět tak k vyšší míře bezpečnosti práce v dotčených provozech.

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

HR  |  7. říjen 2019

Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením by měl být zvýšen na 12 800 Kč.

Prodloužení výměry dovolené

HR  |  7. říjen 2019

Základní výměra dovolené byla měla rovněž v soukromé sféře činit 5 týdnů.

Naše newslettery

Názory

Tomáš Sequens 17
Tomáš Sequens

Notifikace vyřízena, zapomeňte…(?)

27. únor 2017

Před koncem roku 2016 se vyjednávacímu týmu Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) pod vedením paní náměstkyně Lenky Kovačovské podařil vskutku husarský kousek – takřka na poslední chvíli bylo vydáno stanovisko Evropské komise (EK), kterým byla za kompatibilní s právními předpisy EU označena a shledána veřejná podpora výroby elektřiny z OZE (obnovitelných zdrojů energie) realizovaná v energetických zdrojích uvedených do provozu mezi lety 2006 - 2012. Na české energetické scéně zavládlo nadšení. „Výplata podpory obnovitelným zdrojům v České republice je v souladu s českou i evropskou legislativou a výplatě ani výběru peněz nic nebrání“, nechal se v této souvislosti slyšet ministr průmyslu a obchodu. Je však otázkou, zda je takové nadšení na místě…

Tomáš Sequens 17
Tomáš Sequens

Tak trochu bezplatné povolenky: Sága pokračuje

5. březen 2015
×