Celkem: 884 ..5 6 7 8 9 10 11 12 13..

Praktické tipy pro objednatele: Co dělat, když dílo nedopadne podle představ?

Firmy, Zákony  |  30. listopad 2015

Nechali jste si vytvořit webové stránky, dělali vám ve firmě podlahu na zakázku nebo jste třeba objednali speciální narozeninový dort pro neteř? Ve všech těchto případech jste z pohledu práva uzavřeli smlouvu o dílo. Nemuselo by vás to vůbec zajímat, pokud byste za své peníze dostali bezvadné plnění. V opačném případě by vás pochybení zhotovitele nemuselo stát pouze stresy se sháněním náhradního dárku, ale při větších zakázkách i mnoho peněz.

Novelizace zákona o významné tržní síle: Důvody a východiska

Firmy, Zákony  |  23. listopad 2015

Již od 90. let se v České republice objevuje otázka regulace vztahu mezi obchodními řetězci a jejich dodavateli. Hlavním argumentem pro její prosazení byla omezená možnost dodavatelů bránit se proti nežádoucím praktikám ze strany odběratelů, jako je například přenášení obchodního rizika odběratele na dodavatele, uzavírání smluvních vztahů pod nepřiměřeným nátlakem, či svévolné úpravy smluvního vztahu ze strany odběratele.

Na co nezapomenout po skončení podnikatelského nájmu

Firmy, Zákony  |  16. listopad 2015

Když nájem skončí, pronajímatel a nájemce jdou každý svou vlastní cestou. Často se však zapomíná na to, že při skončení nájmu je třeba dořešit ještě několik podstatných otázek. Nejčastěji jde o finanční dorovnání, vypořádání případného zhodnocení prostor a změnu sídla nájemce.

Veřejná dražba jako způsob získání majetku

Firmy, Zákony  |  9. listopad 2015

Kdo by nechtěl dům za dvě třetiny odhadní ceny nebo automobil za zlomek jeho hodnoty? I přes tyto lákavé možnosti veřejné dražby pořád nejsou tak populární, jak by se dalo čekat. Dle dostupných údajů byl dokonce rok 2014 pro veřejné dražebníky nejslabším v posledních letech. Tento trend se odůvodňuje zejména nepříliš příznivou právní úpravou, která i přes mnohé novely nedostatečně reaguje na vývoj trhu a zájem provádět dražby elektronickou cestou. Zájemci si proto dodnes musí pro svůj příklep kladívkem licitátora často přijet do kamenné dražební místnosti. Vyplatí se to?

Aktuální stav návrhu zákona o registru smluv

Zákony, Finance a trhy  |  5. listopad 2015

Návrh zákona o registru smluv je dlouhodobě diskutovaným a mediálně známým tématem. V současné době byl tento návrh zákona, jenž má zavést povinnost zveřejňovat všechny smlouvy se státem, schválen Poslaneckou sněmovnou a projednán Senátem. Senát však navrhuje přijetí tohoto zákona ve znění v určitém ohledu podstatně odlišném od návrhu schválného dolní komorou Parlamentu. V čem se tyto navrhované verze zákona liší?

Safe Harbour není bezpečným přístavem pro evropské údaje

Firmy, Rozhodnutí, Finance a trhy  |  2. listopad 2015

Více než 15 let probíhalo předávání osobních údajů do USA mimo jiné na bázi rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně poskytované podle zásad bezpečného přístavu (Safe Harbour). To už však po nedávném rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie neplatí. Proč k tomu došlo po takové době a jak se mají zachovat společnosti, které tento nástroj pro přenos osobních údajů do USA využívají?

Nový regulační rámec ochrany osobních údajů v EU

Firmy, Zákony  |  26. říjen 2015

To, že ochrana osobních dat je velké téma dnešní doby, nikdo nepochybuje. Uvědomuje si to i Evropská komise, která již delší dobu chystá novou právní regulaci tohoto odvětví v podobě nařízení. Nejde přitom o pole neorané. Již téměř 20 let se při ochraně osobních údajů postupuje v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady EU, která alespoň zčásti sjednotila právní úpravu pro území Evropské unie. Co má však přinést nové nařízení?

Komise představila akční plán na zavedení Unie kapitálových trhů

Firmy, Finance a trhy  |  19. říjen 2015

Na konci září zveřejnila Komise EU materiál, jehož účelem bylo představit jeden z jejích klíčových střednědobých projektů, tedy tzv. Unii kapitálových trhů. Podstatou tohoto ambiciózního plánu je soubor opatření, která by měla v budoucnu odstranit právní, administrativní a jiné bariéry mezi investory a podnikateli z různých členských států. Co vše lze tedy v následujících letech očekávat?

Podle jakého zákona vám náleží úrok z neoprávněného jednání správce daně?

Daně, Zákony  |  12. říjen 2015

Daňový řád nabyl účinnosti už 1. ledna. 2011. Do dnešního dne však probíhají řízení, ve kterých se postupuje podle tzv. „předchůdce“ daňového řádu, tedy podle zákona o správě daní a poplatků. Je tomu tak díky přechodným ustanovením daňového řádu, která upravují problematiku přechodu na „nový“ předpis. V tomto článku se zaměříme na otázku, podle jakého z uvedených právních předpisů se postupuje v případě, že správce daně zavinil vznik přeplatku na dani, a daňovému subjektu tím pádem náleží úrok z tohoto neoprávněného jednání správce daně.

Je letištní ranvej součástí pozemku, nebo jde o samostatnou stavbu?

Firmy, Zákony, Rozhodnutí  |  5. říjen 2015

Nový občanský zákoník, účinný už přes rok a půl, v oblasti nemovitostí znovu zavedl starou římsko-právní zásadu „supeficies solo cedit“. Podle ní platí, že vše, co je pevně spojeno s pozemkem, je jeho součástí. Toto pravidlo bylo u nás v období komunistického režimu na řadu desetiletí opuštěno, mimo jiné proto, aby bylo možné stavět na pozemcích, které se státu nedařilo vyvlastnit. V praxi tak vzniklo mnoho zejména dopravních liniových staveb. S navrácením mnoha pozemků v restitucích pak bylo nutné řešit charakter takových staveb. Zásadně se tato problematika pak dotkla téměř každého českého letiště a jeho přistávacích drah, které téměř vždy leží na pozemcích více vlastníků.

Boj proti šikaně vedením insolvenčního řízení má pokračovat

Zákony, Rozhodnutí  |  28. září 2015

Ministerstvo spravedlnosti připravilo novelu insolvenčního zákona, která má omezit podávání šikanózních insolvenčních návrhů.

Investiční produkty pro spotřebitele: Vstříc k radikálnímu nárůstu regulace

Zákony, Finance a trhy  |  21. září 2015

Období po globální finanční krizi je charakteristické razantním zpřísněním regulace téměř ve všech sektorech finančního trhu. Zásadní nárůst nových povinností přitom v poslední době neminul ani oblast finančních produktů prodávaných spotřebitelům.

Právní úprava SICAV dozná dalších změn. Po přepracování jsou vyhlídky slibné, doplnění lze však čekat ve Sněmovně

Zákony, Finance a trhy  |  14. září 2015

Novelu zákona upravující akciové společnosti s proměnným základním kapitálem komentuje Jan Šovar, odborník advokátní kanceláře KŠB.

Odpovědnost za škodu způsobenou státem: Nejvyšší soud vydal příznivé rozhodnutí pro poškozené

Zákony, Rozhodnutí  |  7. září 2015

Stát odpovídá za škodu způsobenou exekucí nepřiměřeně postihující majetek dlužníka, ačkoliv formální podmínky pro přiznání nároku na náhradu škody nejsou zcela splněny. Takový je závěr Nejvyššího soudu ohledně výkladu zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Znamená to dobrou zprávu pro ty, jimž byla státem způsobena škoda, protože za určitých okolností se její náhrady mohou domoci i tehdy, když jejich případ nesplňuje formální nároky kladené zákonem.

Registr skutečných majitelů společností na obzoru

Firmy, Zákony  |  31. srpen 2015

Tlak na zvyšování transparentnosti právnických osob se zvyšuje spolu se vzrůstajícím významem, který rozvinuté země přikládají boji proti daňovým deliktům a korupci. V květnu tohoto roku schválená čtvrtá směrnice o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu přichází s novým požadavkem, aby členské státy EU zavedly registry konečných majitelů právnických osob, tj. registry lidí, kterým přímo či nepřímo patří významné podíly na právnických osobách nebo takové právnické osoby jinak ovládají.

Naše newslettery

Názory

Tomáš Sequens 17
Tomáš Sequens

Notifikace vyřízena, zapomeňte…(?)

27. únor 2017

Před koncem roku 2016 se vyjednávacímu týmu Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) pod vedením paní náměstkyně Lenky Kovačovské podařil vskutku husarský kousek – takřka na poslední chvíli bylo vydáno stanovisko Evropské komise (EK), kterým byla za kompatibilní s právními předpisy EU označena a shledána veřejná podpora výroby elektřiny z OZE (obnovitelných zdrojů energie) realizovaná v energetických zdrojích uvedených do provozu mezi lety 2006 - 2012. Na české energetické scéně zavládlo nadšení. „Výplata podpory obnovitelným zdrojům v České republice je v souladu s českou i evropskou legislativou a výplatě ani výběru peněz nic nebrání“, nechal se v této souvislosti slyšet ministr průmyslu a obchodu. Je však otázkou, zda je takové nadšení na místě…

Tomáš Sequens 17
Tomáš Sequens

Tak trochu bezplatné povolenky: Sága pokračuje

5. březen 2015
×